Bestuur

Het bestuur van PopUpTv bestaat momenteel uit de ervaren bestuurders: Phons Ockerse (voorzitter) en Yde Dragstra (secretaris). De bestuursleden ontvingen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.