Directie

De initiatiefnemers en bedenkers van PopUpTv, Rob van der Gaag en Matthijs Rorije, zijn onbezoldigd directeur en belast met de dagelijkse leiding. Onder hun verantwoordelijkheid worden berichten en rapportages gepubliceerd.