donderdag, 09 april 2015 20:06

€ 345.000,- voor het Gat van Bolmers

Nadat de initiatiefgroep Bolwerk op 24 juli 2014 de plannen voor een groen stadspark presenteerde, is er een hoop gebeurd. Inmiddels is het ontwerp gegroeid en aangepast aan de wensen van diverse betrokken partijen. Het college heeft aan deze plannen haar goedkeuring gegeven. Op 14 april wordt de plannen gepresenteerd.

Bolwerk

In het kader van Schiedams DOEN nodigde de gemeente Schiedam bewoners uit om mee te denken over de inrichting van de locatie bekend als 'Gat van Bolmers'. In de loop van de diverse bijeenkomsten bleef er een kerngroep van Schiedammers over. Allen enthousiaste creatieve ondernemers uit de stad, die zich met veel toewijding hebben ingezet om een in hun ogen passend plan te ontwerpen. Inmiddels hebben zij zich collectief verenigd onder de naam 'Bolwerk'. Het project kenmerkt zich door deze innovatieve samenwerking, tussen gemeente enerzijds en een collectief van lokale ondernemers anderzijds. Aan de hand van de ontwerpen van Bolwerk heeft het college een budget voor de herinrichting van het plein vrijgemaakt van €345.000,-. Hiermee wordt er door Bolwerk een binnenstadspark gerealiseerd, dat een groen karakter zal krijgen met onder meer een natuurspeelplaats.

Gymzaal

Grenzend aan het plein bevindt zich de Comeniusgymzaal. Een gemeentelijk monument dat gerenoveerd gaat worden. Het college heeft hiervoor de nodige financiën voorgesteld aan de raad, om dit in eigen beheer te realiseren. Uiteindelijk zullen het plein en de gymzaal (met een beoogde daghorecafunctie) elkaar versterken in functie en vorm.

Onthulling

Met de onthulling van nieuwe straatnaam en het bouwbord gaat de transitie van 'Gat' naar plein officieel van start. Om de Schiedammers alvast voorproefjes te geven, worden er door Bolwerk gedurende de bouw diverse evenementen georganiseerd. Deze geven het plein een gezicht en identiteit en verstrekken informatie over de laatste ontwikkelingen.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws