donderdag, 23 april 2015 21:40

11 Koninklijke onderscheidingen tijdens Lintjesregen in Vlaardingen

Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag ontvingen elf Vlaardingers een Koninklijke onderscheiding. Tien personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één persoon werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Bert Blase reikte de onderscheidingen uit op vrijdagochtend 24 april in de raadzaal van het stadhuis.

Hieronder volgt persoonlijke informatie over de decorandus die werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer P. Onderdelinden (69 jaar)

Piet Onderdelinden is sinds 1983 een zeer actieve vrijwilliger. Hij was secretaris en werd later voorzitter van onder andere de Nederlandse Zebravinken Club en de Japanse meeuwen club. In 1987 werd hij keurmeester Tropische vogels. Deze keuringen vinden plaats door het hele land. Ook heeft hij diverse keuringen verricht in Denemarken, België, Duitsland en Italië. Ook heeft hij het boek "De Zebravink" geschreven dat in 1994 is uitgegeven. Vanaf 2004 is hij voorzitter van de landelijke Parkieten Speciaal club. Daarnaast is hij fotograaf op de landelijke en regionale zebravinken tentoonstellingen. Sinds 2012 is hij lid en technisch adviseur van het bestuur van de "Neophema" studiegroep. Hij zit al enige jaren in de redactie van het vogelblad "Onze Vogels". Kortom hij is een bekende verschijning in vogelland die zijn kennis en kunde heeft aangewend voor de vogelsport.

Hieronder volgt persoonlijke informatie per decorandus/decoranda die werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw S. de Bruin

Sonja de Bruin (59 jaar) is vanaf 1993 een actief vrijwilliger en zij is iemand die met veel liefde en inspanningen activiteiten organiseert voor kinderen. In 2001 richtte ze "Kinderknutselclub Holy" op en vanaf dat jaar leidt ze de club al. Er is een club voor kinderen van nul tot vier jaar en voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Ook is ze vanaf 2000 actief als EHBO'er bij verschillende evenementen in de regio. Zij werkte eveneens als vrijwilliger bij basisschool Open Vensters, bij verpleeghuis Het Zonnehuis en bij peuterspeelzaal de Peuterleut.

Mevrouw A.H. Burger- Reedijk

Anke Burger (67 jaar) is vanaf 1995 bestuurslid van de Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen. De stichting organiseert Koningsdag, de activiteiten op 4 en 5 mei en de Vlaardingse Veteranendag. Zij is organisator en gastvrouw van evenementen. Daarnaast heeft zij als secretaris gefungeerd en pr-werkzaamheden verricht. Vanaf 2012 is zij vrijwilliger bij Dedicon. Dedicon helpt organisaties bij het aanbieden van informatie en lectuur op maat. Van gesproken kranten en brochures tot bladmuziek in braille en digitale schoolboeken voor dyslexiesoftware. Zij spreekt romans en school- en studieboeken in voor visueel beperkte personen. Verder is zij vrijwilliger bij Stichting Aanzet. Deze stichting adviseert en begeleidt leerkrachten, pedagogisch medewerkers, directies, ouders en gemeenten op het gebied van opvoeding en educatie. Zij leest voor bij taalarme gezinnen. Vanaf 2003 tot 2012 heeft zij werkzaamheden verricht als lid van de uitvoeringscommissie van de Stichting Geuzenpenning.

Mevrouw J. Canters – Van der Vlis

Hanneke Canters (55 jaar) werkt als echoscopist bij het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Voor haar vele activiteiten als vrijwilliger ontving zij een onderscheiding. Zij is vanaf 1980 actief vrijwilliger bij de Gereformeerde Jongeren Organisatie (GJO) en vanaf 2009 als vrijwilliger bij de Christelijke Jongeren Vereniging (CJV) te Vlaardingen. Zij is onder andere lid van de activiteitencommissie en ze heeft tientallen jaren de wekelijkse clubavonden van de GJO geleid. Daarnaast is ze vanaf 1999 lid van de Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis. Ze is intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe kinderafdeling van het Vlietland Ziekenhuis. Ook geeft ze gastlessen bij de opleiding voor kinderverpleegkundige bij het Albeda College en het ROC Zadkine te Rotterdam en ze geeft voorlichting op peuterspeelzalen en scholen aan kinderen en ouders. Ook maakt zij zich verdienstelijk voor de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland.

Mevrouw T.H. de Goede - Ter Wiel

Therésa de Goede (54 jaar) is een zeer betrokken bewoonster die zich al heel lang inzet voor Vlaardingen en haar bewoners. Zij heeft taalprojecten voor allochtone vrouwen verzorgd en projecten om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. Zij is voorzitter geweest van Wijkvereniging Leefbaarheid West op zijn Best. Zij houdt zich bezig met stadstuinieren ten behoeve van de voedselbank. Zij zit in de Klankbordgroep en is aanwezig op de Leefbaarheidsplatforms. Ook is zij lid van de huurdersraad van Waterweg Wonen en medeoprichter van de Stichting Kledingbank.

Mevrouw L.P. van Hutten

Loes van Hutten (58 jaar) is vanaf 1972 actief voor de kerk in Vlaardingen. Zij richt zich met name op jongeren. Zij brengt de boodschap op een bijzondere manier over en zij weet hierdoor de jongeren langer te betrekken bij de kerkgemeenschap. Van 1972 tot 1998 was ze vrijwilliger bij de Immanuëlkerk in Vlaardingen en bij de Nieuwe Oosterkerk. Zij was verantwoordelijk voor de kindernevendienst en de jeugdkerk. Daarnaast startte zij een project gericht op rouwverwerking. Vanaf 1998 is zij jeugdouderling van de Protestantse Kerk en vanaf 2008 organiseert ze het tweejaarlijkse Bethelkerkconcert in Vlaardingen. De opbrengst van de concerten gaat naar diverse goede doelen.

Mevrouw C.M. de Jong

Corrie de Jong (62 jaar) is al meer dan 50 jaar lid van de scouting en is al jaren actief als vrijwilliger. Als bestuurslid regelt zij de communicatie en de PR voor de Scouting Vlaardingen en voor de regio Maasdelta. Ook is zij actief geweest tijdens de Wereld Jamboree waar zij zich naast haar activiteiten bij de groep en district, heeft ingezet voor de organisatie om ruim 35.000 scouts van over de hele wereld naar Nederland te halen.

Sinds 1988 en tot de dag van vandaag is zij secretaris bij de Stichting Jeugdstad Vlaardingen. Zij is sinds december 1995 lid van Inner Wheel Vlaardingen en respectievelijk vice- president, president en past president binnen deze Serviceclub geweest. Zij is nog steeds een actief lid van deze club en actief bij het organiseren en ondersteunen van goede doelen.

De heer A.B.M. de Koning

Tom de Koning (68 jaar) heeft zich geruime tijd ten bate van de samenleving ingespannen. Hij streefde er altijd naar om Vlaardingen beter op de kaart te krijgen en de voorzieningen in de stad naar een hoger niveau te brengen. Van 2000 tot 2014 was hij eerst secretaris en later voorzitter van de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen en in 2004 was hij medeoprichter van de Stichting Trots op Vlaardingen. Tot 2012 was hij bestuurslid/secretaris van deze stichting. Ook als voorzitter van het Shantykoor promootte hij Vlaardingen in binnen- en buitenland. Van 2008 tot 2014 was hij lid van de Raad van Toezicht van de VVV Nieuwe Waterweg/Westland.

Mevrouw J.G. Stolk-Vermeer

An Stolk (80 jaar) is al meer dan 40 jaar vrijwilliger bij de Wilton Fijenoord Automobielclub te Schiedam. Zij is verantwoordelijk voor de administratie, regelt de collectieve verzekeringen, houdt het ledenbestand bij en verzorgt het toezicht op de wasplaatsen en garageboxen. Vanaf 1985 is ze bestuurslid van de Bewonerscommissie Madridweg te Vlaardingen. Haar vrijwilligerswerk doet ze met enorme inzet en groot plichtsbesef.

De heer J. Stout

John Stout (58 jaar) was in 1974 medeoprichter van de Stichting Dierentehuis Nieuwe Waterweg die bestaat uit een dierenambulance, een asiel en hondenpension. De heer Stout werd bestuurslid en vrijwilliger. Na meer dan 40 jaar belangeloze inzet heeft hij zijn activiteiten onlangs beëindigd. Hij heeft zich ingezet voor het opstarten van de eerste dierenambulance in Nederland en als coördinator hiervan stuurde hij een groep van 27 mensen aan. Ook was hij de drijvende kracht achter het dierenpension waar 7 betaalde krachten en gemiddeld 80 vrijwilligers actief zijn. Hiernaast vervulde hij vele jaren de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar, in de functie van inspecteur van de landelijke dierenbescherming.

De heer M.A. van Wijngaarden

Martien van Wijngaarden (74 jaar) is vanaf 1976 instructeur EHBO. Hij heeft vele honderden cursisten opgeleid tot EHBO-er. Sinds 1987 is hij voorzitter van de EHBO Vereniging Vlaardingen. Hij is een gedreven en enthousiaste voorzitter en heeft zijn kennis en kunde altijd op professionele wijze gedeeld met de cursisten. Hij heeft ook jaren de wedstrijdploegen opgeleid en begeleid in heel veel wedstrijden.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws