woensdag, 04 maart 2015 08:50

18 maart: belangrijke verkiezingen

Voortaan worden de leden van de Provinciale Staten tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Deze eerstvolgende gecombineerde verkiezingen zijn op woensdag 18 maart 2015.

Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland

De leden van de Provinciale Staten worden eens per 4 jaar gekozen door de kiesgerechtigde inwoners van Zuid-Holland. De laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten vonden plaats op 2 maart 2011. De volgende verkiezingen zijn op 18 maart 2015. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen.
Meer informatie over de provincie Zuid-Holland vindt u op www.zuid-holland.nl

Stemwijzer Provinciale Staten Zuid-Holland: http://zuid-holland.stemwijzer.nl/

Waterschapsverkiezingen

Voortaan worden de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen in Nederland tegelijkertijd met de leden van de Provinciale Staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. De eerstvolgende verkiezingen zijn op 18 maart 2015. De gemeente Schiedam valt binnen het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen.
Meer informatie over het Hoogheemraadschap van Delfland vindt u op www.hhdelfand.nl en op de speciale verkiezingswebsite www.stemookopwater.nl  .

Kieskompas Waterschapsverkiezingen: https://delfland.kieskompas.nl/

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws