dinsdag, 19 januari 2016 14:39

21 januari raad Vlaardingen Live op PopUpTv

Op donderdag 21 januari om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad van Vlaardingen en de vergadering is weer als vanouds live te volgen op Omroep Vlaardingen en PopUpTv. .

Op de agenda staat onder andere:

Doorgang Plan van Aanpak nieuwe invulling Stadsgehoorzaal
Stadsgehoorzaal i.r.t. Wet Markt en Overheid(algemeen belang besluit)
Wensen en bedenkingen verkoop Hofsingel 74
Integraal Veiligheidsplan (kadernota)
Programma Participatie “van meepraten naar zelf doen”
Benoeming van wethouder R.G. de Vries als wethouder voor 80 %
Benoeming lid Rekenkamercommissie Schiedam/Vlaardingen

Bekijk de agenda op vlaardingen.raadsinformatie.nl.

21 januari raad Vlaardingen Live op PopUpTv

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws