vrijdag, 18 maart 2016 21:54

23 maart vergadering gemeenteraad Vlaardingen over profielschets burgemeester

Op woensdag 23 maart en donderdag 24 maart bent u welkom bij de vergaderingen van de gemeenteraad. PopUpTv zendt de vergaderingen live uit. De vergaderingen starten om 20.00 uur in het stadhuis aan de Markt 11.

23 maart - vergadering gemeenteraad

Op de agenda staat onder andere:

Profielschets burgemeester
Verordening op de vertrouwenscommissie
Benoeming leden vertrouwenscommissie

Bekijk de hele agenda.

24 maart - vergadering gemeenteraad

Op de agenda staat onder andere:

Visie openbare ruimte
Vierde Wijzigingsverordening APV 2014
Intrekken Nota vrijstellingenbeleid art. 19 WRO/projectenbesluit
Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding accountantsdiensten
Instellen Kinderraad
Voorbereidingskrediet bouw sporthal Erasmusplein centrum Westwijk

Bekijk de hele agenda.

23 maart vergadering gemeenteraad Vlaardingen over profielschets burgemeester

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws