maandag, 27 oktober 2014 10:17

2e WijkActieProgramma-avond Nieuwland

Op donderdag 20 november 2014 wordt de 2de WijkActieProgramma-avond in Nieuwland georganiseerd.

We gaan terugkijken naar de resultaten van de 1ste WAP avond maar het zal ook een avond worden van verbinden en borgen. Deze avond, die start om 19:00 uur in het Lyceum Schravenlant, gaan wij samen met u verder werken aan de toekomst van Nieuwland.

Het Wijkactieprogramma Nieuwland is in samenspraak met bewoners, ondernemers en partners opgesteld door de gemeente Schiedam en woningcorporatie Woonplus Schiedam, in het kader van de '40-wijken-aanpak'. Die betrokkenheid van bewoners en ondernemers is onmisbaar gebleken. Zij hebben van meet af aan flink meegewerkt aan de ontwikkeling van het WAP, en voortdurend ideeën aangedragen. Het WAP is maar liefst door 22 partijen in de wijk ondertekend, dus u kunt er zeker van zijn dat de plannen écht breed gedragen worden in Nieuwland.

Veel van de programmaonderdelen van het Wijkactieprogramma (WAP) zijn vorig jaar opgestart en ook dit jaar zijn er veel nieuwe projecten bijgekomen. Zo is er een Centrum voor Jeugd en Gezin gekomen, is er een Wijkzorgteam opgestart en is er anderhalf miljoen extra beschikbaar gesteld voor de openbare ruimte. Ook voor de komende vijf jaar staat een flink aantal projecten op stapel, o.a. gericht op jeugd, scholing en inburgering. Over de voorgang van de verschillende projecten houden wij u op de hoogte via http://www.nieuwland-schiedam.nl/ en Nieuwland Nieuws.

Meer weten?

http://www.nieuwland-schiedam.nl/uploads//file/pdf/Schiedam_Nieuwland_wijkactieplan1.pdf 
http://www.nieuwland-schiedam.nl/uploads//file/pdf/Schiedam_Nieuwland_wijkactieplan2.pdf

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws