dinsdag, 13 september 2016 08:36

300 nieuwe duurzame werk-opleidingsplekken in de bouw

Schiedam  - Ondanks aantrekkende economische groei staan vooral veel lager opgeleiden aan de kant. Tegelijk constateert branchevereniging Bouwend Nederland dat er behoefte is aan kwalitatief goed geschoolde mensen in grond-, weg- en waterbouw. De EPZ, de economic board van Zuid-Holland, heeft daarom samen met de bouw- en infrabranche en verschillende overheden in Zuid-Holland een slimme oplossing bedacht: de Infra Deal. De gemeente Schiedam doet hieraan mee en tekende maandag 12 september voor samenwerking.

Wethouder Mario Stam: “De werkgelegenheid in Zuid-Holland, in Schiedam moet en kan groeien. Met de Infra Deal willen we in Zuid-Holland binnen drie jaar 300 duurzame werk-opleidingsplekken creëren voor mensen die nu in de bijstand zitten. In Schiedam gaan we leer-werkplaatsen realiseren in het wegenonderhoud in onze gemeente.”

Slimme aanpak

Het mes snijdt aan twee kanten volgens voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen: “Deze samenwerking is belangrijk: het helpt 300 mensen die nu werkloos zijn aan een opleiding en een baan – en andersom bekeken komen er 300 vakkrachten bij in de grond- weg- en waterbouw bij. Overheden zetten hun SROI (social return on investment) slim en gebundeld in zodat die SROI effectief bijdraagt aan een compleet leertraject”.

Betere aansluiting mens en werk

Wethouder Stam tekende de Infra Deal namens Arbeidsmarktregio Rijnmond: “Ik ben blij met de regionale samenwerking en het doel van de Infra Deal. Overheden, bedrijven en onderwijs kunnen het niet alleen. Alleen samen kunnen we de aansluiting tussen mens en werk verbeteren. Samen kunnen we zulke initiatieven tot een succes maken en de werkgelegenheid in heel de regio laten groeien. Voor die mensen die nu afhankelijk zijn van de bijstand.”

300 nieuwe duurzame werk-opleidingsplekken in de bouw

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws