dinsdag, 07 oktober 2014 20:53

5 miljoen voor binnenstad

De gemeente Schiedam blijft investeren in de binnenstad.
De historische binnenstad krijgt een extra financiële impuls van 5 miljoen euro. Met deze bijdrage kan Schiedam verder inzetten op de revitalisering van de binnenstad.

De binnenstad van Schiedam heeft de potentie een sfeervol stadshart te worden met speciaalzaken, horeca, markten, evenementen en woningen in een aantrekkelijke historische setting, waar voor iedereen wat te beleven en te besteden valt. De binnenstad is echter ook een onontdekte of ondergewaardeerde schat. De leegstand van winkels in de binnenstad is bovendien al jaren bovengemiddeld hoog.

De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen (RKC) heeft naar de ontwikkeling van de Schiedamse binnenstad over een langere periode gekeken en daarop in juni 2014 het rapport 'Schiedam aan de top' gepresenteerd. Hierin staan aanbevelingen aan de gemeente om meer in te zetten op de bestrijding van leegstand, door te gaan met het concentreren van het kernwinkelgebied en de Ontwikkelingsvisie voor de binnenstad verder uit te voeren.

Bruisende binnenstad
Met de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma binnenstad Schiedam 2015-2018 zet het college zich sterk in voor het belang van een bruisende Schiedamse binnenstad
en neemt het de aanbevelingen van de RKC ter harte. "Een bruisende binnenstad betekent meer mensen, meer beleving en meer bestedingen in de stad", aldus wethouder Marcel Houtkamp (Binnenstad). "Ik ben dan ook verheugd dat wij middelen hebben kunnen vrijspelen om deze ambities verder te verwezenlijken."

Met de extra financiële middelen kunnen lopende projecten uit de ontwikkelingsvisie verder worden opgepakt, kan werk met werk gemaakt worden zoals het Lange Haven plus project en kunnen nieuwe kansen worden benut, waaronder de inrichting van het Gat van Bolmers.

Ook zijn er nu meer maatregelen en acties mogelijk, die zijn gericht op het creëren van meer levendigheid en reuring, bijvoorbeeld door tijdelijke ('pop-up') invulling van leegstaande panden en het faciliteren van horecaondernemers bij het oplossen van problemen met muziekgeluid.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws