maandag, 22 augustus 2016 16:27

Aan het Erasmusplein in Vlaardingen komen 50 appartementen en een sporthal

Vlaardingen - Waterweg Wonen en gemeente Vlaardingen werken nauw samen aan de ontwikkeling van de Westwijk. Directeur/bestuurder Harrie Bosch van Waterweg Wonen en wethouder Hans Versluijs (Actieplan Wonen) tekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst voor de eerste mijlpaal in de wijk: de realisatie van een nieuwe sporthal en 50 sociale huurappartementen aan het Erasmusplein. Het worden duurzame en energie-neutrale gebouwen. De Europese aanbesteding voor de bouw start in september 2016. De bouw moet in 2017 beginnen en de oplevering zal in 2018 zijn.

Waterweg Wonen en de gemeente hebben vorig jaar de Ontwikkelingsvisie Centrumplan Westwijk opgesteld. Hierin staan de ontwikkelingen die de komende jaren in het centrum van de Westwijk gaan plaatsvinden. In die visie vormt het centrum rond het Erasmusplein het vliegwiel. Vanuit het centrum komt de vernieuwing van de woningvoorraad op gang.

Nog een sporthal

Nadat rond Plein West een concentratie heeft plaatsgevonden van winkels en parkeren, is nu de voormalige Stelco-locatie aan bod. Het braakliggend terrein tussen Albert Heijn en de school wordt gebruikt voor een nieuwe sporthal en circa 50 appartementen van Waterweg Wonen. De sporthal wordt overdag gebruikt door het basisonderwijs en ‘s avonds voor recreatief sporten. In de plint van de sporthal komt horeca en sport gerelateerde winkels. Voor een tweede nieuwe sporthal, waar wedstrijdsport mogelijk is, wordt de locatie naast het College VOS en sportclub Twist onderzocht. Als de twee nieuwe sporthallen zijn gerealiseerd, worden de oude sporthallen en de woningen van Valkenhof Hoog en Laag gesloopt. Op deze locatie komen dan woningen in de middeldure koopsector.

Hans Versluijs: “De ontwikkelingsvisie voor de Westwijk is uitgebreid besproken tijdens een aantal bijeenkomsten met de bewoners van de Westwijk en met de gemeenteraad. Dat heeft tot verbeteringen geleid. Op basis van de ontwikkelingsvisie kunnen we nu echt aan de slag. In duurzaamheid willen we als gemeente het goede voorbeeld geven. Ook daarin hebben we in Waterweg Wonen een goede partner.”

Harrie Bosch: “De gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen trekken ook in de Westwijk samen op. Dit is een uitstekende start voor de verdere verbetering van de woningvoorraad. We pakken dan ook door en gaan verder met de omgeving Floris de Vijfdelaan en de Valkenhof. Daarbij vinden we het erg belangrijk om goed te kijken naar duurzaamheidsaspecten bij onze projecten.”

Energieneutraal

In 2018 moet volgens de Europese en Nederlandse regelgeving alle nieuwbouw zo energieneutraal mogelijk zijn. Waterweg Wonen en de gemeente lopen hierop vooruit door de sporthal en appartementen aan het Erasmusplein energieneutraal te maken.

Aan het Erasmusplein in Vlaardingen komen 50 appartementen en een sporthal

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws