vrijdag, 06 februari 2015 11:44

Aanbieding rapport "De raad in positie" aan gemeenteraad Vlaardingen

De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen heeft op 5 februari 2015 het rapport "De raad in positie" aangeboden aan de gemeenteraad van Vlaardingen. Het onderzoek richt zich in het geheel op de kaderstellende en controlerende rol van de raad rondom Jeugdzorg.

Voor het eerst brengt de RKC een onderzoek uit met uitsluitend conclusies en aanbevelingen gericht aan de raad.
Zo is onder meer aangegeven dat het belangrijk is dat de raad inzicht in de omvang van de problematiek en het gebruik van de zorg in Vlaardingen krijgt en zich daarover periodiek laat informeren. Daarnaast is het aan de raad om financiƫle kaders en kwaliteitseisen te stellen en hierover vervolgens afspraken te maken met het college van burgemeester en wethouders.
De belangrijkste boodschap van het rapport is dat de raad, meer dan tot nu toe het geval is, initiatief zou moeten nemen in het formuleren van onderwerpen waarover hij informatie wenst te ontvangen van het college. De raad is aan zet. De titel van het rapport 'De raad in positie' geeft deze boodschap kernachtig weer.
Het college van burgemeester en wethouders heeft in een reactie aangegeven dat het rapport goede en waardevolle aanknopingspunten bevat om de gemeenteraadsleden zich een mening te laten vormen en te laten bepalen op welke onderdelen en op welke wijze zij hun rol op het gebied van de Jeugdzorg willen invullen.
Dit onderzoek is ook in Schiedam uitgevoerd. De publicatie van dat rapport vindt binnen enkele weken plaats.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws