dinsdag, 22 augustus 2017 21:01

Aandelen Eneco blijven gemoederen bezig houden

Schiedam - De voorgenomen verkoop van de aandelen Eneco blijft de gemoederen bezig houden. Nadat op 9 augustus het CNV de gemeenteraad opriep om de aandelen Eneco niet te verkopen en op 18 augustus Greencrowd met een burger-participatie-initiatief was gestart om Eneco in 'publieke handen' te houden, heeft nu Fractie Janssen vragen gesteld aan B&W van Schiedam.

Greencrowd heeft zich al van de steun van 1.246 mensen weten te verzekeren, samen goed voor een virtuele 10 miljoen euro. 'De gemeenten Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Leidschendam-Voorburg hebben al bekendgemaakt hun aandelen in het grootste duurzame energiebedrijf van Nederland, Eneco, te willen verkopen' stelt Stichting Greencrowd. 'Een belangrijke afweging die alle drie de gemeenten noemen, is de wenselijkheid van aandeelhouderschap op grond van het publieke belang: kunnen de doelen die het productie- en leveringsbedrijf nastreeft alleen maar via publieke aandeelhouders worden gerealiseerd en dienen deze de lokale publieke belangen?
De vier gemeenten, die samen 60% en dus de meerderheid van de aandelen Eneco houden, beantwoorden deze twee vragen met ‘nee’ en willen, mede daarom, af van hun belang in Eneco.'

Fractie Jansen wil weten wat de positie van de gemeente Schiedam is. De stad heeft slechts 1,3 % van de aandelen in handen en geldt dus als een kleine aandeelhouder. 'Kunnen we zonder positie verbeteren door samen te werken, bijvoorbeeld met Vlaardingen, Maasluis en omringende gemeenten? Wat kost het om de milieudoelstellingen van Schiedam te waarborgen bij verkoop van de aandelen Eneco en kan dat überhaupt wel? Wat zijn de voor- en nadelen van verkoop?' De fractie stelt voor dat de stad zich hierin laat adviseren door een externe partij.

Greencowd gaat ondertussen door met haar actie. Je kunt je op de website van Greencrowd aanmelden en aangeven voor hoeveel je mee wilt doen. Dit verplicht je op dit moment nog tot niets. 'We willen nu vooral zien hoeveel interesse er is om Eneco via burgerparticipatie in publieke handen te houden. Wanneer blijkt dat er voldoende interesse is, zullen de gemeenten ons als serieuze gesprekspartner zien. Vervolgens zullen we in overleg met Eneco zorgen dat er voldoende informatie beschikbaar komt op basis waarvan je in een volgende fase je investering gestand kunt doen' 

Foto: René Janssen eerder in Onder Ogen

 

Aandelen Eneco blijven gemoederen bezig houden

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws