woensdag, 15 februari 2017 16:31

Aanpak Knooppunt Vijfsluizen gaat van start

Schiedam - Op 25 februari beginnen de wegwerkzaamheden voor de aanpak van knooppunt Vijfsluizen. Op deze locatie is de afgelopen jaren de hoeveelheid verkeer gegroeid waardoor de huidige inrichting van de weg niet meer toereikend is. De gemeenten Schiedam en Vlaardingen pakken dit probleem samen op en gaan de weg beter inrichten.

Voor de korte termijn betekent dat dat u op knooppunt Vijfsluizen verkeershinder kunt verwachten door de wegwerkzaamheden. Maar het resultaat is dat u vanaf 2018 zult merken dat de doorstroming van gemotoriseerd verkeer aanzienlijk verbeterd is. Hier leest u meer over de verschillende fases (die elkaar deels overlappen) en de verkeershinder die u in die fases kunt verwachten. De aannemer van dit project, Van Gelder, introduceert binnenkort een speciale Vijfsluizen-app om alle weggebruikers op de hoogte te houden van de werkzaamheden en de verwachte verkeershinder.

Fase 0: vanaf 25 februari - 14 april
Ombouw fietspad, aanleg tijdelijke rijstrook en plaatsen bebording
Vrijdagavond 24, zaterdag 25 en zondag 26 februari plaatst de aannemer de bebording en dergelijken voor de start van de wegwerkzaamheden. U kunt dit weekend daarom verkeershinder verwachten op het knooppunt Vijfsluizen.

Vanaf maandag 27 februari is het fietspad aan de zuidzijde van de Vlaardingerdijk en de Schiedamsedijk afgesloten. Het fietspad wordt vernieuwd en verbreed. Fietsers kunnen tijdens deze werkzaamheden langs de noordkant fietsen (de kant van de huidige hoofdingang van het metrostation Vijfsluizen).

Verder wordt in deze fase tijdelijk asfalt aangebracht tussen de rijbanen. Dit asfalt zorgt er in de volgende fases voor dat het verkeer er langs kan als de overige rijbanen opnieuw ingericht worden.

Fase 1: Vanaf 14 april - 5 juni
Aanleg nieuwe rijbaan van Vlaardingen naar Schiedam
In het weekend van vrijdag 14 april tot en met maandag 17 april bouwt de aannemer het kruispunt zo om, dat het verkeer van Vlaardingen naar Schiedam over de oude rijbaan van Schiedam naar Vlaardingen komt te rijden, het verkeer van Schiedam naar Vlaardingen gaat over de huidige busbaan rijden. Zo maakt de aannemer ruimte om de zuidelijke rijbaan aan te passen. Het is de verwachting dat er dit weekend flinke verkeershinder is. Probeer deze dagen knooppunt Vijfsluizen zoveel mogelijk te mijden.

In de tijdelijke situatie zijn de wegstroken smaller en kan het verkeer hinder hebben van de werkzaamheden. De grootste verkeershinder verwachten we in het weekend van 14-17 april, maar het is raadzaam om ook in de rest van fase 1 knooppunt Vijfsluizen te mijden in de spits.

Het fietspad aan de zuidzijde van de Vlaardingerdijk is in deze fase klaar. Het fietspad aan de noordzijde wordt nu ingericht als calamiteitenbaan voor hulpdiensten.

Fase 2: 2 juni - half juli
Aanleg nieuwe rijbaan van Schiedam naar Vlaardingen
In het weekend van vrijdag 2 juni tot en met maandag 5 juni (het pinksterweekend), bouwt de aannemer het kruispunt zo om, dat het verkeer van Vlaardingen naar Schiedam over de nieuw aangelegde rijbaan komt te rijden. Het verkeer van Schiedam naar Vlaardingen blijft in deze fase op de huidige busbaan rijden. De huidige rijbaan van Schiedam naar Vlaardingen wordt in deze fase omgebouwd.

Deze werkzaamheden brengen flinke verkeershinder met zich mee in het weekend van 2 juni tot en met 5 juni. Probeer het knooppunt dit weekend te mijden.

In heel fase 2 moet u rekening houden met vertraging. We adviseren u daarom om Vijfsluizen zo mogelijk in de spits te mijden.

Fase 3: Half juli tot half augustus
Aanleg nieuwe busbaan
Na afronding van fase 1 en 2 komt het autoverkeer op de nieuwe rijbanen te rijden en is het tijd om de nieuwe busbaan aan te leggen. De weg wordt hiervoor niet afgesloten, maar houdt rekening met vertraging, zeker in de spits.

Fase 4: Half september-oktober
Tijdelijke afsluiting Meester L.A. Kesperweg
De Meester L.A. Kesperweg is 6 tot 7 weken afgesloten voor het verkeer. Alleen lijnbussen en hulpdiensten kunnen in deze periode van deze route gebruik maken. Het overige verkeer wordt omgeleid. Het Bastionhotel blijft vanaf de Schiedamsedijk wel gewoon bereikbaar.

Fase 5: eind juni tot half september
Aanpak Schiedamsedijk nabij station Vlaardingen-Oost
Het stuk Schiedamsedijk vanaf de Meester L.A. Kesperweg tot de bocht ter hoogte van station Vlaardingen Oost wordt in delen omgebouwd om er voor te zorgen dat autoverkeer in beide richtingen gedurende de werkzaamheden steeds mogelijk blijft. De werkzaamheden zullen zeker verkeershinder opleveren. Kies zo mogelijk in deze periode een andere route.

Fase 6: Half juli-half augustus
Aanpassing inrit Benelux Workpark
Bij de aanpassing van de inrit van Benelux Workpark blijft de weg open voor het verkeer. Er zal wel verkeershinder zijn die kan leiden tot vertraging


Aanbrengen deklaag
Als alle rijbanen liggen, brengt de aannemer de laatste laag asfalt aan. Hiervoor wordt de weg verschillende nachten afgesloten of worden rijstroken afgezet. De exacte data van deze werkzaamheden zijn nog niet bekend.

Alternatieven in de spits
Benieuwd naar alternatieven voor de auto in de spits? De Verkeersonderneming presenteert eind februari 2017 samen met het bedrijf VCCR één platform/app waarop reizigers een reis kunnen plannen, boeken en betalen met verschillende vervoermiddelen zoals openbaar vervoer, deelfiets, taxi, vervoer over water et cetera. Kijk voor meer informatie op: www.verkeersonderneming.nl .
Aanpak Knooppunt Vijfsluizen gaat van start

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws