donderdag, 18 december 2014 15:16

Aanpak verkeersveiligheid rotonde Nieuwlandplein

In het voorjaar 2015 wordt rotonde Nieuwlandplein op verschillende punten aangepakt. Dit gebeurt naar aanleiding van relatief veel verkeersongevallen en klachten over de verkeersonveiligheid. Wethouder Marcel Houtkamp (o.a. verkeer en vervoer) hecht veel waarde aan de aanpak: "we geven de verkeersveiligheid een belangrijke bestuurlijke prioriteit en gaan voor een slimme aanpak op korte termijn. Het plan dat er nu ligt ziet er goed uit en kan na technische uitwerking snel uitgewerkt worden".

De afgelopen periode is intensief bestudeerd hoe de verkeersveiligheid op de rotonde vergroot kan worden. Dit heeft geleid tot een plan dat uitgaat van het verbeteren van het zicht op overstekende fietsers, het wegnemen van zogenaamde 'afdekongevallen' (als gevolg van geblokt zicht door voertuigen op de naastgelegen voorsorteerstrook), het verlagen van de snelheid van automobilisten, het wijzigen van de voorrangssituatie in het voordeel van fietsers en het aanpassen van de verlichting.

In de planvorming is onder meer gesproken met externe partijen als de RET, hulpdiensten en de vakgroep Stedenbouw. De Fietserbond heeft een advies ingediend. Onderaan dit bericht vindt u een beschrijving van de beoogde situatie en een tekening.

Aanleiding aanpak
De aanleiding voor de aanpak is dat het Nieuwlandplein relatief veel verkeersongevallen kent. De ongevallen gebeuren met name tussen (brom)fietsers die de rotonde willen oversteken en voertuigen die de rotonde op- of afrijden.

Planning en uitvoering
De aanpak van de rotonde Nieuwlandplein is opgenomen in de Zomernota 2015. Het college heeft besloten te gaan voor een zo spoedig mogelijke uitvoering. De komende maanden zal het plan verder technisch worden uitgewerkt zodat deze voldoet aan alle eisen. Daarna kan een exacte planning worden opgemaakt.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws