zaterdag, 07 maart 2015 09:26

Aanslag gemeente Schiedam valt zwaar

Op social media was er al enige onrust ontstaan over de gemeentelijke aanslag in Schiedam. Veel mensen zijn geschrokken van de hoogte van het bedrag dat ze moeten voldoen.  De gemeente legt uit; "Vorige week heeft u voor het eerst een aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangen via de RBG, de Regionale Belasting Groep. Het bedrag van de aanslag is op het eerste gezicht misschien hoger dan u had verwacht. Dat komt doordat de RBG tegelijk ook de aanslag voor waterschapsbelastingen verstuurt. Voorheen ontving u daarvoor een aparte aanslag. Nu zijn beide aanslagen dus gecombineerd."

Zijn de tarieven dan niet gestegen?

Hoogheemraadschap Delfland meldt: "In 2015 stijgt de waterschapsbelasting voor inwoners van Delfland iets. Het tarief voor watersysteemheffing stijgt gemiddeld met 1,5 % en voor zuiveringsheffing met 2 %. Omdat verschillende factoren, zoals de WOZ-waarde van een woning, van invloed zijn op de berekening van het te betalen bedrag aan waterschapsbelasting, kan de uiteindelijke stijging van de waterschapsbelasting per huishouden verschillen."

In de begroting 2015 van de gemeente Schiedam valt te lezen: "De stijging van de gemeentelijke lastendruk in de raadsperiode 2014-2018 wordt beperkt tot maximaal het jaarlijkse inflatiepercentage (=1,25%), afgezien van de besluiten die al zijn genomen over bijvoorbeeld de kostendekkende rioolheffing en afvalstoffenheffing."

RBG

Vanaf nu is de RBG uw aanspreekpunt voor zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelastingen van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dat betekent dat u ook maar één keer hoeft te betalen, één keer kwijtschelding hoeft aan te vragen en één keer een machtiging hoeft af te geven.

Meer informatie

Informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u vanaf nu op de website van de RBG: www.derbg.nl. U kunt hier ook uw zaken digitaal regelen via het digitale loket Mijn RBG. Met alle andere vragen kunt u terecht bij RBG op nummer 088-291 1000 of op de website www.derbg.nl. Daar vindt u ook een informatief filmpje met meer uitleg.
Zie ook: Hoogheemraadschap van Delfland: http://www.hhdelfland.nl/digitaal-loket/belastingen-0/tarieven/
Begroting gemeente Schiedam 2015: http://www.schiedam.nl/Docs/gemeente/Begroting2015/Begroting_2015.pdf

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws