zondag, 23 november 2014 19:57

Acties in Oost

Op donderdag 20 november 2014 heeft de gemeente Schiedam een actiedag gehouden in Schiedam Oost samen met netbeheerder Stedin, politie, brandweer, het huurteam en de RET. Het afgelopen jaar zijn al meerdere acties gehouden met als doel de veiligheid en leefbaarheid te vergroten. Die staan onder druk door verschillende illegale activiteiten zoals illegale kamerverhuur. Ook vervuiling van de straat en illegale activiteiten beïnvloeden de leefbaarheid negatief. De gemeente en haar samenwerkingspartners doen er alles aan om dit tegen te gaan door regelmatig te controleren.

Op deze actiedag zijn 200 woningen gecontroleerd op het legaal bewonen van de woning, de zogenaamde BRP (basis registratie personen-inschrijving). Hier werd illegale kamerverhuur geconstateerd maar ook mensen die niet juist stonden ingeschreven. Er zijn 12 dossiers aangebracht bij het huurteam. Die biedt bewoners juridische ondersteuning als de verhuurder onredelijk lijkt te handelen.

Verder werden een aantal bedrijfs-en horecacontroles uitgevoerd. Bij diverse bedrijven bleek geen afvalcontract aanwezig. Deze bedrijven dumpen hun afval illegaal. Drie exploitanten werden aangehouden voor illegaal wapenbezit (pepperspray, stroomstok en wapenstokken) en de aanwezigheid van illegale gokbriefjes. Daarnaast waren bij sommige bedrijven de blusmiddelen niet in orde.

Ook op straat en in het openbaar vervoer werden diverse controles uitgevoerd. Er werd proces-verbaal opgemaakt voor het niet opruimen van hondenpoep. De RET heeft controles uitgevoerd in de trams op de Rotterdamsedijk en in station Schiedam Centrum waarbij een aantal zwartrijders op de bon is gegaan. De politie en het gemeentelijke team Toezicht en Handhaving voerden ook verkeerscontroles uit in Oost. Zo werden parkeer bekeuringen geïnd op buitenlandse voertuigen en werden meer dan 100 bekeringen uitgedeeld voor overtredingen. Bij preventieve fouilleringen is eén persoon aangehouden voor het in het bezit hebben van een gestolen telefoon en verschillende mensen moesten nog openstaande boetes voldoen.

Bij deze controle zijn geen hennepkwekerijen aangetroffen. De controles hierop zijn het afgelopen jaar intensief geweest. Dit zou er op kunnen duiden dat het aantal hennepkwekerijen afneemt. Bij komende controles zal moeten blijken of de afname van het aantal hennepkwekerijen blijvend is.
De acties maken duidelijk dat de aandacht voor Oost nodig is. De gemeente is ervan overtuigd dat deze acties bijdragen aan het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk Oost.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws