vrijdag, 02 oktober 2015 08:26

Afspraken over aanleg Blankenburgtunnel

Afgelopen week ondertekende wethouder Ruud van Harten twee overeenkomsten waarin de samenwerkingsafspraken van de gemeente Vlaardingen met het Rijk en regionale partners rondom de inpassing van de Blankenburgverbinding in het landschap (het zogenoemde kwaliteitsprogramma). Over een derde overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Vlaardingen zijn de gesprekken nog gaande.

De gemeenteraad heeft aangegeven dat in deze conceptovereenkomst nog onvoldoende recht wordt gedaan aan de belangen van Vlaardingen. Onder andere gaat het hier om compensatie voor de volkstuinders en de scouting langs de te verbreden A20. Daarnaast gaven de partijen aan dat zij vinden dat in het aanbestedingsproces meerdere inpassingsvarianten moeten worden betrokken

Ter inzage

Het ministerie wil dat de nieuwe weg ergens tussen 2022 en 2024 in gebruik genomen kan worden. Het ontwerp-tracébesluit ligt van 2 oktober tot en met 12 november ter inzage. U kunt de stukken inzien op het stadskantoor. U kunt uw zienswijze op de stukken geven via www.platformparticipatie.nl/blankenburgverbinding, of schriftelijk naar ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. directie Participatie, postbus 30316, 2500 GH Den Haag onder vermelding van ‘Blankenburgverbinding’.

Afspraken over aanleg Blankenburgtunnel

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws