woensdag, 06 mei 2015 10:38

Afvalcoaches Londenweg gaan voor minder restafval

Enthousiaste duurzaamheidscoaches van Waterweg Wonen en betrokken bewoners (de afvalcoaches) van de Londenweg gingen op 18 april een gemeenschappelijk uitdaging aan. De komende zes maanden zetten ze alles in het werk om het restafval in het gebouw te reduceren met 25 procent. Het initiatief wordt ondersteund door Waterweg Wonen samen met Gemeente Vlaardingen vanuit het programma Duurzaamheid en Irado.

Het is een interessant project omdat, vanwege ruimtegebruik in de flats, afvalscheiding over het algemeen nauwelijks wordt gedaan. Afvalscheiding vergt vooral de inzet van bewoners zelf. Nu brengen veel bewoners het afval naar de stortkoker en daar verdwijnt alles op één hoop.

Afvalapartpunten

Aan de bewoners is informatie verstrekt over de afvalapartpunten waar zij glas, papier, textiel en kunststof naar toe kunnen brengen. Ook is er een extra gft-container geplaatst voor mensen die dit afval willen scheiden. Verder zijn de afvalscheidingswijzer en Jekko's uitgedeeld en hebben de bewoners informatie over de app Recyclemanager ontvangen.

3 metingen

Om te zien of de actie ook echt leidt tot minder afval, zal Irado in het komende half jaar drie metingen van het aangeboden restafval verrichten.

Foto: Google Streetview

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws