maandag, 20 februari 2017 10:43

Agenda gemeenteraad Vlaardingen 23-2-17

Vlaardingen - Op donderdag 23 februari is er weer een vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen. De tweede onder voorzitterschap van burgemeester Jetten. Op PopUpTv, Omroep Vlaardingen en de website van de gemeente Vlaardingen is de uitzending weer live te zien vanaf 20:00 uur.

Op de agenda staat onder andere:

Onderzoek geloofbrieven nieuw te benoemen raadslid de heer Kegel
Afleggen van de eed c.q. verklaring en belofte nieuw benoemde lid van de raad
Actualiteiten gemeenschappelijke regelingen
Beleidsplan afval
Wensen en bedenkingen over het aangaan van het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging Broekpolder U.A.
Verlening ontheffing verhuisplicht
Bestemmingsplan Marathonweg Spoorwegkruising
Vaststellen van leningen particuliere woningverbetering in de VOP en Westwijk
Opheffen Sociaal Voorzieningenfonds
Vaststellen van de gemeentelijke reactie op het Plan Brandweerzorg 2017-2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Wijzigen en het verlenen van toestemming voor het wijzigen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Benoeming wethouder Van Nieuwenhuizen tot lid van het AB van het Recreatieschap Midden-Delfland
Benoeming leden diverse gremia

Agenda gemeenteraad Vlaardingen 23-2-17

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws