vrijdag, 25 maart 2016 09:40

Al meer dan duizend reacties op bewonersenquête

nieuwe stadsblad

Hoe moeten Woudhoek en Spaland-Sveaparken eruit zien in 2025? Om een antwoord te krijgen op die vraag hebben bewoners uit beide wijken het initiatief genomen een enquête te maken die verspreid wordt onder alle bewoners van de twee bovengenoemde wijken. Oftewel, een enquête door en voor bewoners van Woudhoek en Spaland-Sveaparken.

De vragen van de enquête hebben betrekking op thema’s die volgens de initiatiefnemers belangrijk zijn voor de toekomst van de wijken, zoals: groenvoorziening, veiligheid, wijkeconomie en parkeren. Ook willen zij graag weten op welke gebieden bewoners zelf graag actief willen zijn.

De enquête ging op 1 maart van start. De initiatiefnemers hebben op verschillende momenten de enquête onder de aandacht gebracht bij collega-wijkbewoners: bij de scholen, op de winkellocaties en via de sociale media.

Inmiddels zijn er al meer dan 1000 enquêtes ingevuld. De vragenlijst staat nog tot 31 maart online op: www.schiedam.nl/spaland-sveaparken of www.schiedam.nl/woudhoek Het invullen kost ongeveer tien minuten. De resultaten zijn eind april bekend.

Wethouder Stam: “Dit is een unieke samenwerking. Bewoners maken een enquête en de gemeente helpt mee met de verspreiding. De opbrengst van de enquête neem ik mee in het beleid voor de noordelijke wijken in de komende jaren.”

PopUpTv heeft een filmpje gemaakt van de initiatiefnemers ‘in actie’ om deelnemers te werven:

 

VIDEO: PopUpTv Reportage: Unieke enquête Woudhoek en Spaland-SveaparkenHoe moeten Woudhoek en Spaland-Sveaparken eruit zien in 2025? Om een antwoord te krijgen op die vraag hebben bewoners uit beide wijken het initiatief genomen een enquête te maken die verspreid wordt onder alle bewoners van de twee bovengenoemde wijken. Oftewel, een enquête door en voor bewoners van Woudhoek en Spaland-Sveaparken.U kunt de enquête invullen opwww.schiedam.nl/woudhoekwww.schiedam.nl/spaland-sveaparkenInterviews: Bart DaneCamera: Rob van der GaagMontage: Simone Breetveldhttp://www.popuptv.nl

Geplaatst door Pop Up Tv op woensdag 9 maart 2016
Al meer dan duizend reacties op bewonersenquête

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws