Alle basisscholen in Schiedam hebben een Bibliotheek op school
maandag, 29 mei 2017 09:26

Alle basisscholen in Schiedam hebben een Bibliotheek op school

Schiedam - In 2016/2017 zijn de laatste negen basisscholen voorzien van een Bibliotheek op school. Op donderdag 12 januari 2017 opende burgemeester Lamers de 28e Bibliotheek op school in de reeks.
In de periode van 2006 tot januari 2017 is, in een samenwerkingsverband tussen gemeente, scholen en de Bibliotheek Schiedam, een Bibliotheek op school geopend in alle Schiedamse basisscholen.

Dankzij deze samenwerking worden leesbevordering en informatievaardigheden structureel ingebed op de Schiedamse basisscholen. Ruim 7.000 leerlingen in het basisonderwijs en bijna 700 leerlingen op het Lentiz Life College lezen meer en worden beter in taal.

Belang van de Bibliotheek op school
De Bibliotheek biedt een doorgaande lijn (0-18 jaar), gericht op leesbevordering en informatievaardigheden. Elke basisschool in Schiedam heeft een bibliotheek met een actuele en gevarieerde collectie van 4,5 boek per leerling, die wordt onderhouden door de Bibliotheek Schiedam.
De Bibliotheek op school brengt ook deskundigheid in de school door de inzet van specialisten educatie, een gericht aanbod op leesbevordering en informatie-vaardigheden en door het opleiden van een leescoördinator binnen de school.
De Bibliotheek Schiedam realiseert de Bibliotheek op school en gaat hierin een langdurige samenwerking aan met de scholen. "Lezen is leuk en door lezen leer je heel veel" (burgemeester Lamers).

Meer lezen, beter in taal
De Bibliotheek op school vergroot het leesplezier van kinderen. Kinderen die met plezier lezen, lezen meer, hebben een grotere woordenschat en zijn beter in taal. De Bibliotheek maakt hen ook mediawijs: De leerlingen leren informatie zoeken, vinden en beoordelen. Uit onderzoek is gebleken dat scholen met een Bibliotheek op school beter scoren op Cito-toetsen begrijpend lezen (Nielen&Bus, 2015). “Lezen werkt het beste als je het lezen dicht bij de kinderen brengt” (wethouder van onderwijs: Mario Stam).

Alle basisscholen in Schiedam hebben een Bibliotheek op school

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws