zaterdag, 18 oktober 2014 17:46

Alle subsidies Vlaardingen online

De gemeente Vlaardingen heeft sinds gisteren alle subsidies online staan in het subsidieregister. Zo is precies te zien welke organisaties, welke bedragen en voor welke activiteiten hebben ontvangen.

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten in de stad. In het register worden de gesubsidieerde activiteiten slechts kort samengevat. Voor gedetailleerde informatie over de activiteiten kunt u contact opnemen met de gemeente.

Of er sprake is van subsidie is wettelijk bepaald. In artikel 4:21 Algemene Wet Bestuursrecht is de definitie van subsidie gegeven:
"De aanspraak op financiële middelen door een bestuursorgaan met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen en diensten."

Om te bepalen of er sprake is van een subsidie moeten vooraf de volgende vragen met 'ja' beantwoord worden:

Komt het initiatief van degene die de activiteiten verricht door middel van een subsidieaanvraag?
Zijn de activiteiten gericht op derden c.q. algemeen belang?
Worden de activiteiten verricht door een rechtspersoon zonder winstoogmerk?

Indien één van de vragen met nee wordt beantwoord, is mogelijk geen sprake van subsidie maar van inkoop (= betaling voor een opdracht).

Organisaties krijgen veelal een subsidie omdat zij een activiteit uitvoeren die bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente. In het register vindt u daarom bij elke toegekende subsidie ook het 'beleidsprogramma' genoemd. Hieronder kunt u lezen wat per beleidsprogramma de doelstellingen zijn.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om een subsidie aan te vragen of de subsidieverordening inzien? Lees de informatie over subsidies op http://www.vlaardingen.nl/Inwoners/Cultuur_en_historie/Subsidies .

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws