woensdag, 23 december 2015 09:25

Archeologisch depot Vlaardingen gaat verhuizen

Scherven, sieraden, beenderen, resten van het verre verleden van Vlaardingen komen in beweging. De komende maanden verhuist de archeologische collectie van de gemeente Vlaardingen naar een nieuw depot in het hart van de stad.

We leven in een gebied waar al zo’n 6.000 jaar mensen wonen. Niet gek dus dat archeologen en amateurarcheologen regelmatig iets vinden in de Vlaardingse bodem. De resten van het leven van jagers-verzamelaars, boeren, Romeinen, ridders en andere oud-Vlaardingers zijn nu in bezit van de gemeente Vlaardingen.

Depots

Een klein gedeelte van de voorwerpen is in musea te bewonderen. De overige vondsten worden op dit moment bewaard in twee depots. Ongeveer de helft van de Vlaardingse archeologische collectie staat op de zolder van het oude stadhuis. Het andere deel bevindt zich op de Energieweg 2a. In totaal gaat het om ongeveer 7.000 dozen met vondsten.

Om deze vondsten goed te bewaren, moet een depot aan allerlei eisen voldoen. De huidige depotruimtes laten te wensen over en dat maakte het nodig om op zoek te gaan naar een nieuw onderkomen voor de verzameling.

In het hart

Het nieuwe adres van het archeologisch depot ligt in het hart van het stadscentrum: de tweede etage van de Waalstraat 100, boven de centrale bibliotheek. De ruimte is groot genoeg om de volledige collectie onder te brengen én biedt voldoende plaats voor toekomstige vondsten. Ook stukken van de collectie Monumentenzorg kunnen hier een plekje krijgen.

Een test met een infraroodcamera toonde al aan dat er geen koudebruggen zijn in het pand. Het komende jaar wordt de relatieve vochtigheid en de temperatuur in het nieuwe depot gecontroleerd om te kijken of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn om aan de nationale richtlijnen voor depots te voldoen.

Tijdelijk onbereikbaar

De afgelopen maand hebben de beheerders van het depot samen met vrijwilligers de verhuizing voorbereid. In januari en februari ontruimen zij samen de oude depotlocaties en richten zij het nieuwe depot aan de Waalstraat 100 in. In de tussentijd is de archeologische collectie en het depot niet bereikbaar. In het voorjaar van 2016 wordt de nieuwe depotlocatie feestelijk geopend.

Archeologisch depot Vlaardingen gaat verhuizen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws