vrijdag, 05 mei 2017 08:56

Arie van Loenen groeide in 20 jaar als gemeenteraadslid

nieuwe stadsblad

Schiedam - Arie van Loenen zat in totaal meer dan twintig jaar in de Schiedamse gemeenteraad. Tegenwoordig hebben sommige politieke partijen een beleid dat raadsleden niet langer dan acht jaar mogen aanblijven, maar Arie van Loenen is een van de voorbeelden hoe nuttig het voor de stad kan zijn als gemeentebestuurders langer aanblijven.

Door Kor Kegel

Naarmate zijn politieke ervaring toenam, werd hij onafhankelijker en dankzij een luisterend oor kon hij beter bepalen wat voor de Schiedammers het belangrijkst was. ,,Arie stond dicht bij de mensen,’’ weet oud-wethouder Aad Wiegman, overigens zelf ook een ‘bewijs’ dat je na een langere tijd in het stadsbestuur niet uitgeblust hoeft te raken. ,,Arie maakte met iedereen een praatje en was altijd geïnteresseerd.’’

Van Loenen zat voor de PvdA in de gemeenteraad in de periode 1974-1978 en van 1979 tot de verkiezingen in 1982. Hij keerde in 1984 in de gemeenteraad terug. In 1993 maakte hij de overstap naar Solidair ’93, opgericht door Jaap van de Scheur, oud-voorzitter van de FNV-ambtenarenbond AbvaKabo. De PvdA-Schiedam was verbluft en verbouwereerd door die overstap, maar voor Arie van Loenen was het een bevrijding, want hij was van de fractiediscipline af en kon zijn eigen koers varen.

Op zaterdag 22 april kwam Arie van Loenen op 88-jarige leeftijd te overlijden, tamelijk onverwachts, weet zijn goede vriend Nico van der Vliet. ,,Hoewel Arie niet gelovig was en overtuigd dat er geen leven na de dood is, was hij tegen euthanasie. Maar hij had het ‘geluk’ binnen een paar dagen na de constatering van een ontsteking bij het hart te mogen inslapen, na afscheid te hebben genomen van zijn dierbaren.’’

Arie van Loenen en Nico van der Vliet kenden elkaar via de ANBO-afdeling Schiedam, waar Arie na zijn raadslidmaatschap voorzitter was geworden – hij bleef dat tien jaar – en waar Nico later voorzitter werd als opvolger van eveneens oud-PvdA-raadslid Piet Tijsen.

Nico van der Vliet prijst de leergierigheid van Arie van Loenen: ,,Hij had geen specifieke opleiding. Hij was ongeschoold. Arie was tramconducteur en werkte zich op tot marktmeester. Als gemeenteraadslid haalde Arie zijn kennis en wijsheid bij de Schiedammers. Door al die gesprekken raakte hij uitstekend op de hoogte van wat er onder de Schiedammers leefde en hij heeft daar als gemeenteraadslid veel mee kunnen doen. Arie was buitengewoon betrokken en had veel humor. Nadat hij als voorzitter van de ANBO was afgetreden, werd hij redacteur van ons maandblad. Hij schreef daarin ook stukjes over de Schiedamse geschiedenis, zijn grote hobby. Het knappe vond ik dat Arie de moderne tijd niet uit de weg ging en volop met de computer werkte.’’

Twee jaar geleden stopte Arie van Loenen ermee. Het jaar erna overleed zijn vrouw, Corrie Zagwijn, met wie hij zich duizenden keren in de stad vertoonde, de laatste jaren beiden in een scootmobiel, Arie voorop. Ze woonden hun laatste jaren in het Jacobs Gasthuis. Aanvankelijk wilde Arie er niet naartoe, maar eenmaal in huis vond hij het er prachtig.

Als mensenmens vond hij sociale contacten hoogst belangrijk. Zo ging hij nog elke woensdagmiddag klaverjassen in het Blaauwhuis.

Arie van Loenen was lid in de Orde van Oranje-Nassau. Met Corrie had hij vijf kinderen, vijf schoonkinderen en twaalf kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Arie van Loenen groeide in 20 jaar als gemeenteraadslid

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws