vrijdag, 16 december 2016 20:01

Asvion cricket gaat op in Excelsior 20

Schiedam -  Na de fusie van Spirit en Asvion tot HC Schiedam zijn de hockeyers vertrokken van Thurlede. Op het nieuwe complex bleek geen veld beschikbaar voor de cricketers waardoor er na 45 jaar helaas een einde komt aan cricket bij Asvion.

Door de goede band die er altijd geweest is met de buren Excelsior, is er dan ook bewust voor gekozen door de leden om zich aan te sluiten bij Excelsior, uiteraard ook vanwege de overeenkomstige gezelligheid.

Cricket op Asvion is altijd uniek geweest. Het stond bekend als kleine maar zeer gezellige club, destijds opgericht door enkele prominente hockeyers die in de zomermaanden ook aan sport wilden doen. Door de jaren heen is er door verschillende teams in verschillende klassen gespeeld, van zami- en zomi cricket tot aan de overgangsklasse, maar altijd hebben de tot in detail voorbereide lunches en de gezelligheid met de tegenstanders voorop gestaan.

Deze gezelligheid met tegenstanders heeft o.a. geleid tot een nu reeds 21-jarig durende vriendschap met cricketclub Aspenden uit Engeland. Dit uit zich in een jaarlijkse uitwisseling met deze club tijdens een om cricket draaiend weekend. Gelukkig heeft Excelsior de toezegging gedaan om deze traditie voort te zetten op de nieuwe club. Er wordt dan ook naar uitgekeken om in de nieuwe opzet het seizoen in te gaan na het enthousiaste welkom van Excelsior.
Asvion cricket gaat op in Excelsior 20

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws