vrijdag, 06 maart 2015 09:04

Atlas leefomgeving brengt o.a. luchtvervuiling in kaart

De Atlas Leefomgeving biedt informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Gemeenten, provincies en het Rijk stellen deze beschikbaar voor geïnteresseerden en professionals. Op een kaart van Nederland kunt u inzoomen op een locatie en dan kiezen voor asbest, roet, fijnstof of stikstofdioxide. Maar u kunt ook kiezen voor cultureel erfgoed, licht, ruimtelijke ordening, geluid, gezondheid, groen, veiligheid, waterkwaliteit, bodem of leefbaarheid.

De Atlas Leefomgeving komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met provincies en gemeenten en diverse kennisinstituten zoals het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM.

Benut de informatie, geef uw mening, klacht of suggestie of wissel idee├źn uit met andere bezoekers. Als professional kunt u de Atlas gebruiken voor het maken van plannen en adviezen.

De Atlas is nog in ontwikkeling. Opmerkingen en/of suggesties voor verbetering zijn van harte welkom.

Bekijk de kaart op: https://www.atlasleefomgeving.nl

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws