zaterdag, 09 april 2016 09:37

Baan nodig? Bel John de Wolf.

Regio- De in Schiedam geboren en getogen oud-profvoetballer John de Wolf wordt het gezicht van de aanpak van de werkloosheid onder vijftigplussers. De zesvoudig international gaat het komende jaar als boegbeeld aan de slag om de positie van vijftigplussers op de arbeidsmarkt te verbeteren. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigde de benoeming van De Wolf aan in een brief aan de Tweede Kamer.
John werd op 1 maart ook al trainer en coach in dienst van Stroomopwaarts MVS. In die functie gaat hij 52 werkzoekenden laten sporten om weer helemaal fit te worden voor een baan. Kortom: als je op zoek bent naar werk, dan kan John je helpen.

Als boegbeeld van aanpak van de werkloosheid onder vijftigplussers gaat John de Wolf (1962) het land in om deze werkzoekenden te adviseren, te activeren en te ondersteunen. Ook gaat hij met werkgevers in gesprek om hen te wijzen op de waarde van 50-plussers op de werkvloer. De benoeming van De Wolf is tot stand gekomen in overleg met de sociale partners.

Minister Asscher is verheugd dat John de Wolf zich wil inzetten als boegbeeld: ‘John de Wolf is een voetbalvedette die altijd dicht bij de mensen is blijven staan. Een man van ‘geen woorden maar daden’. Een 50-plusser met een groot netwerk en de gave om mensen in beweging te krijgen.’

De precieze werkzaamheden van het boegbeeld worden momenteel uitgewerkt met John de Wolf zelf en de sociale partners. Ze worden vastgelegd in het actieplan aanpak werkloosheid onder 50-plussers, dat in mei aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Hoewel de arbeidsdeelname onder 50-plussers de afgelopen jaren is gestegen en mensen langer doorwerken, vinden 50-plussers die werkloos worden maar moeilijk een nieuwe baan.

Baan nodig? Bel John de Wolf.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws