maandag, 31 augustus 2015 16:01

Babberspolder krijgt nieuw gebouw voor scholen, kinderopvang en sportzaal

Het is gelukt, hij zit in de grond. De feestpaal van het nieuwe gebouw aan de Van Hogendorplaan is vanmiddag geslagen. Leerlingen van de Jan Ligthartschool, Basisschool Avonturijn en de Jenaplanschool hielpen wethouder Ruud de Vries bij deze bijzondere actie. Alle kinderen hadden hun wens voor de toekomst in een boekje geschreven en getekend en die boekjes zijn in een kist samen met de vrolijk gekleurde feestpaal de grond in gegaan. Zo vormen alle wensen van de kinderen een mooi fundament voor hun nieuwe school.

Aan de Van Hogendorplaan verrijst de komende tijd een geheel nieuw pand waarin de genoemde basisscholen, een kinderopvang en de nieuwe sportzaal Babberspolder zich gaan vestigen. Als alles volgens planning verloopt, is de oplevering in juli 2016 en kunnen alle kinderen na de zomervakantie van 2016 hun nieuwe lokalen in gebruik nemen.

Mijlpaal voor de Babberspolder en het Vlaardingse onderwijs
Wethouder Ruud de Vries: "De bouw van dit pand is een nieuwe mijlpaal in de herontwikkeling van de Babberspolder en een belangrijke stap voor het Vlaardingse onderwijs. Drie basisscholen, een kinderopvang en een sportzaal in een multifunctioneel pand is echt van deze tijd. Het gebouw is een aanwinst voor de wijk. In de gemeentelijke onderwijsvisie staat dat wij de doorgaande ontwikkelings- en zorglijn heel belangrijk vinden. De komende jaren willen we daar vorm aangeven door steeds meer doorlopende leer- en ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot 12-jaar in te richten. Daarin zijn naast onderwijs en kinderopvang ook sport, cultuur, jeugdzorg en welzijn belangrijke partners binnen hetzelfde pedagogische klimaat. En daar gaat het om. Niet alleen in hetzelfde pand, maar ook dezelfde inhoud en visie tot een leerling naar de middelbare school gaat."

Samen spelen, samen delen
Het gebouw is uniek door de ruimtes die de scholen gezamenlijk gebruiken, terwijl ze toch herkenbaar blijven en hun eigen individualiteit behouden. De architect heeft dit samen met de scholen mogelijk gemaakt. De goede samenwerking is verder vertaald in een gebruiksovereenkomst waarin ook de gemeente meedoet. Niet alleen zijn afspraken gemaakt over het gebruik, maar ook over het onderhoud en het delen van de lasten. Deze gebruiksovereenkomst wordt nu ook gebruikt als voorbeeld in andere situaties waarin scholen en gemeente gebruik maken van hetzelfde pand.

'Frisse' duurzame school
Gemeente Vlaardingen is opdrachtgever voor de bouw. Wethouder Ruud de Vries: "Bij de selectie van de aannemer hebben we als gemeente, naast de financiƫle overweging, ook gekeken naar de manier waarop de aannemer met omwonenden van hun bouwprojecten communiceert en hoe efficiƫnt de planning van het bouwtraject is. Ook het inzetten van langdurig werklozen, het zogenaamde 'social return on investment' en een duurzame bedrijfsvoering zijn selectiecriteria die we hebben gehanteerd. Bouwbedrijf De Vries en Verburg gaat nu voor ons aan de slag." Het gebouw zelf is ook zo duurzaam en groen mogelijk ontworpen. Er wordt een gebouw neergezet dat ruimschoots voldoet aan de klasse 'Frisse Scholen B', en zelfs op een haar na voldoet aan de topklasse, 'frisse scholen A'. Er zijn groene wanden die niet alleen meer groen in de wijk brengen, maar ook nog eens de duurzaamheid van de muren verlengen. Op het dak wordt een schooltuin ingericht.

Babberspolder krijgt nieuw gebouw voor scholen, kinderopvang en sportzaal

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws