dinsdag, 04 juli 2017 09:12

Bach's Grote Orgelmis in de Grote of Sint- Janskerk te Schiedam

Schiedam - Op zaterdag 8 juli vindt van 15:00 tot 16:30 uur Bach's Grote Orgelmis plaats in de Grote of Sint- Janskerk te Schiedam.

De 10 grote koraalbewerkingen uit 'Dritter Theil der Clavierübung' van Johann Sebastian Bach, omlijst door Praeludium en Fuga in Es BWV 552, gespeeld door Arjen Leistra op het grote Flentrop-orgel in de Grote of St.Janskerk te Schiedam ter gelegenheid van de herdenking "500 jaar reformatie 1517-2017".

‘Dritter Theil der Clavier Übung’ is het grootste orgelwerk van Bach dat tijdens zijn leven in druk verscheen. Het is uitgegeven in Leipzig, in het jaar 1739, bij, de 200ste verjaardag van de Reformatie van de stad Leipzig.
200 jaar eerder, in 1539, werd in Leipzig de ‘Deutsche Messe’ van Luther uitgegeven welke handelt over de Mis en de Cathechismus.
Bij elk hoofdstuk dichtte Luther zelf een koraal. Het zijn achtereenvolgens de koralen:
Dies sind die heil’gen zehn Gebot, (Tien geboden)
Wir glauben all’ an einen Gott, (Geloofsbelijdenis)
Vater unser im Himmelreich, (Onze Vader)
Christ unser Herr zum Jordan kam, (Doop)
Aus tiefer Not schrei ich zu Dir (Boete)
Jesus Christus unser Heiland, der von uns den Zorn (Avondmaal)
Gottes wandt.

In de kerkdiensten waarin Luthers Catechismus behandeld werd, zijn deze koralen door de gemeente gezongen. Naar de opzet van Luthers grote en kleine catechismus bewerkte Bach in zijn Clavierübung de zes klassieke koralen elk tweemaal: eerst een (grote) pedaliter bewerking , dan een (kleine) manualiter bewerking.

De bewerkingen van de Catechismuskoralen worden voorafgegaan door de bewerkingen van de Missa koralen, Kyrie en Gloria in Duitse berijming.
Tijdens het concert wordt elke bewerking voorafgegaan door een koraalzetting, gezongen door het Luthers Projectkoor o.l.v. Hans Jansen.

Toegang vrij!

Bach's Grote Orgelmis in de Grote of Sint- Janskerk te Schiedam

Advertentie