dinsdag, 19 januari 2016 19:10

Bedrijventerrein Schiedam en Rotterdam veiliger door gezamenlijke inzet

De gemeenten Schiedam en Rotterdam werken nauw samen om verborgen criminaliteit, ook wel bekend als ‘ondermijning’, op bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s-Graveland zichtbaar te maken. De aanpak ging een klein jaar geleden van start en werpt inmiddels zijn vruchten af.

Burgemeester Cor Lamers van Schiedam trekt de aanpak namens Schiedam, Rotterdam en de andere deelnemende partners: “De Spaanse Polder is een economisch belangrijk gebied voor de gehele regio. Vanwege de centrale ligging en de goede toegang tot het hoofdwegennet is het zeer gewild bij het bedrijfsleven. Bij controles in het verleden kwamen echter bij sommige bedrijven in het gebied strafbare feiten aan het licht. Die variëren van hennepplantages in verborgen kelders tot handel in onderdelen van gestolen auto’s. Daarom heeft een groot aantal partners de handen ineengeslagen om hier samen tegen op te treden. De aanpak van deze vermenging van onderwereld en bovenwereld is een prioriteit van het openbaar bestuur, justitie en de andere handhavingspartners.”

Resultaten

In deze eerste periode lag de nadruk op de controle van garage- en auto(verhuur)bedrijven in de Spaanse Polder in Rotterdam en ’s-Graveland in Schiedam. Bij verschillende bedrijven zijn aanhoudingen verricht en auto’s in beslag genomen. Verder werden bij een aantal bedrijven onderdelen gevonden die afkomstig bleken te zijn van gestolen auto’s. In een aantal gevallen kon ook een verband worden gelegd met andersoortige criminaliteit of werden werknemers aangetroffen die een uitkering bleken te hebben. Tijdens de controles wordt ook gekeken naar onder andere het ontduiken van belasting en de (brand)veiligheid van bedrijven.

Vervolg

De komende tijd zal de samenwerking tussen de verschillende partijen steeds vaker blijken uit gezamenlijke acties, die zich ook niet beperken tot autobedrijven. Burgemeester Lamers: “In het gebied zijn veel goede en betrouwbare ondernemers gevestigd. We vinden het belangrijk om die ondernemers krachtig te ondersteunen bij het veilig maken en veilig houden van het gebied, zodat zijn geen overlast ervaren van criminele activiteiten in hun omgeving. Tegelijk geven we een signaal af aan iedereen zich niet aan de wet wil houden. Voor die bedrijven is geen plaats.”

Deelnemende partijen

Aan de controleacties werken behalve politie, Openbaar Ministerie en Douane ook controleurs mee van landelijke diensten als UWV, de Landelijke Informatiedienst Voertuigcriminaliteit (LIV) en de inspectiedienst SZW. Daarnaast liepen controleurs van DCMR, Brandweer, Belastingdienst en gemeentelijke diensten uit Rotterdam en Schiedam mee. Specifiek voor de autobranche nemen ook de Rijksdienst voor het Wegverkeer en vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen deel.

Foto: www.ruimtelijkeplannen.nl

Bedrijventerrein Schiedam en Rotterdam veiliger door gezamenlijke inzet

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws