woensdag, 04 oktober 2017 16:44

Begroting Gemeente Schiedam: 279 miljoen euro

Schiedam - Het huishoudboekje van de stad Schiedam krijgen we tegenwoordig (naar voorbeeld van Vlaardingen) in een handzaam A4-tje. Daaruit blijkt dat de begroting volgend jaar € 279.100.00,- bedraagt..  

Het leeuwendeel van de inkomsten komt van het Rijk (181 miljoen), aan lokale lasten wordt het meest binnen geharkt met de grondexploitatie en erfpacht (24 miljoen). Schiedam geeft het meeste uit aan uitkeringen:(bijstand, WSW): maar liefst € 64.000.000,-

De gemeente is zelf erg tevreden over hoe het gaat met de stad en is blij met deze begroting, die volgens het stadsbestuur 'kansen biedt om ook de komende jaren in Schiedam te blijven investeren.':

Bruggen en kades zijn vernieuwd, achterstallig onderhoud in de openbare ruimte is aangepakt, de bestaande woningvoorraad is beter en er zijn nieuwe woningbouwlocaties.
De overheveling van rijkstaken naar de gemeente is goed verlopen. Het is gelukt om kwetsbare Schiedammers die zorg nodig hebben deze zorg ook te geven. Ook op het gebied van sport en werk en met de initiatieven voor een duurzaam Schiedam zijn positieve ontwikkelingen voor de Schiedammers in gang gezet. Burgemeester Lamers: “We moeten blijven vertrouwen op de kracht van de Schiedammers en durven bouwen op oplossingen vanuit de Schiedamse samenleving. Met de Begroting 2018 leggen we een belangrijk fundament en spelen we in op de toekomst van Schiedam.”

 

Begroting Gemeente Schiedam: 279 miljoen euro

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws