donderdag, 02 oktober 2014 17:55

Begroting Schiedam biedt ruimte voor kansen

'De financiële huishouding van Schiedam is op orde.' Aldus de Gemeente Schiedam op haar webiste. Er zijn voldoende reserves om de risico's af te dekken en voldoende middelen om de kansen uit de Zomernota 2015 uit te voeren. Wethouder Nathalie Gouweleeuw (Financiën) constateert dat Schiedam een solide positie heeft voor de komende jaren.

Wethouder Gouweleeuw: "Dit college smeedt het ijzer als het heet is. De kansen die zijn benoemd in de Zomernota 2015 zijn verwerkt in de begroting. Zo kan al in het eerste jaar van deze bestuursperiode een begin worden gemaakt met het realiseren van de ambities en doelstellingen van het Kompas 2014-2018."

Schiedam heeft, net als elke andere gemeente, te maken met een aantal grote maatschappelijke ontwikkelingen. De wethouder: "De maatschappelijke veranderingen vragen om een flexibele gemeente. We moeten snel kunnen inspelen op nieuwe situaties. Alleen dan zijn we in staat kansen te benutten. Daarbij hoort ook een open houding naar de stad en de gemeenteraad. De Schiedammers, de partners in de stad en onze ondernemers staan bij het maken van onze keuzes steeds centraal."

De Begroting 2015 is opgebouwd rond de maatschappelijke opgaven. De eerste opgave is met de Schiedammers in beweging te komen bij de uitvoering van de taken die van het Rijk naar de gemeente worden overgeheveld. Het uitgangspunt is dat kwetsbare Schiedammers de zorg geboden wordt die zij nodig hebben. De tweede opgave is het realiseren van een goede samenhang in de ruimtelijke inrichting. De inrichting van de openbare ruimte gaat hand in hand met het realiseren van een aantrekkelijke woonomgeving. De derde opgave is het ontwikkelen en versterken van de economische structuur via een krachtig vestigingsklimaat en moderne bedrijventerreinen. De vierde opgave omvat het uitvoeren van taken op het gebied van dienstverlening, veiligheid en wijkontwikkeling. Daarmee ondersteunt deze opgave de andere drie.

Bekijk of download de Begroting 2015: http://www.schiedam.nl/Docs/gemeente/Begroting2015/Begroting_2015.pdf 

De gemeenteraad behandelt de begroting in november.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws