vrijdag, 18 september 2015 11:52

Belangrijke stap op weg naar landelijk fonds voor funderingsherstel

Huiseigenaren die herstel moeten plegen aan houten paalfunderingen moeten daarvoor straks een speciale lening kunnen aangaan. Een brede werkgroep Funderingsproblematiek, waarin ook Schiedam deelneemt, stelt dit voor aan minister Blok. De minister heeft het voorstel nu voorgelegd aan de Tweede Kamer. De nieuwe aanpak komt in grote lijnen overeen met de manier waarop in Schiedam al wordt gewerkt.

Wethouder Alexander van Steenderen (Wonen) is blij met aangekondigde komst van een landelijk fonds funderingsherstel: “Waar funderingsherstel landelijk nagenoeg is stilgevallen, is in Schiedam de afgelopen jaren juist veel gebeurd op dit gebied. De gemeente Schiedam stelt laagrentende leningen beschikbaar aan huiseigenaren. Op dit moment staat de gemeente Schiedam nog als enige garant als zij uiteindelijk niet in staat zijn de lening volledig terug te betalen. Ik ben blij dat ook de banken nu beseffen dat niets doen geen optie is.”

“Het afgelopen jaar hebben we samen met gemeenten met soortgelijke problemen in de werkgroep Funderingsproblematiek intensief overleg gevoerd met banken, de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en het Rijk. De bloksgewijze aanpak van funderingsherstel, zoals we die we in Schiedam hebben, vormt de basis waarop het fonds projecten gaat financieren. Het voorstel richt zich daarnaast op het zo veel mogelijk voorkomen van toekomstige vergelijkbare gevallen. Er wordt uitgegaan van een publiek-private invulling van het fonds en een actieve rol van betrokken gemeenten op het gebied van voorlichting, handhaving en regievoering.”

Fonds

Huiseigenaren kunnen een lening krijgen om het herstel van hun fundering te bekostigen. Nu blijkt nog dat huiseigenaren vaak wel aan de slag willen, maar dat niet kunnen omdat zij de benodigde financiering niet rond krijgen, bijvoorbeeld door een te gering inkomen of de te lage waarde van de woning tenzij de gemeente garant staat zoals in Schiedam. Het gevolg is dat herstelprojecten nagenoeg niet van de grond komen, woningen nog verder in waarde dalen en buurten verarmen.

Werkgroep

In de werkgroep zijn vertegenwoordigd: de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de gemeenten Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en Zaanstad, de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verantwoordelijk voor Nationale Hypotheek Garantie), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).

Het voorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. Daarmee is een belangrijke stap gezet om het ook daadwerkelijk te gaan realiseren, maar het duurt nog even voordat alles concreet is uitgewerkt.

Belangrijke stap op weg naar landelijk fonds voor funderingsherstel

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws