donderdag, 07 juli 2016 08:48

Ben de Koning is verbijsterd over vermelding Frankeland op lijst IGZ

Schiedam - Ben de Koning, bestuurder Frankelandgroep zegt "Met verbijstering kennis te hebben genomen dat wij op de – op 5 juli jl. gepubliceerde – lijst van de IGZ met onvoldoende tot slecht presterende verpleeghuizen staan." Hij heeft een brief gestuurd aan alle medewerkers van de Frankelandgroep. Die brief staat hieronder.

Maandagavond 4 juli jl. werden we opgeschrikt door een mail van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), waarin werd medegedeeld dat we sedert december 2014 op een lijst met onvoldoende tot slecht presterende verpleeghuizen staan. En wel in categorie 2, hetgeen wil zeggen dat de IGZ "vervolgtoezicht houdt in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken. De Inspectie toetst zo of de instelling de tekortkomingen, die zijn geconstateerd, oplost."

Wij waren én zijn verbijsterd over die mededeling. Wij hebben van de IGZ nooit een eerdere mededeling daarover ontvangen en zijn ons ook niet bewust van dat zogenoemde vervolgtoezicht.
Wat zou kunnen - maar dat is louter gissen - is dat we de vermelding te danken hebben aan een onaangekondigd Inspectiebezoek in maart 2015 n.a.v. de kwestie die destijds in het AD heeft gestaan. Bij dat bezoek zijn enkele (procedurele) tekortkomingen geconstateerd waarvan het IGZ inmiddels in een rapportage van mei jl. (op basis van het inspectiebezoek in februari jl.) heeft vastgesteld dat de verbetermaatregelen goed zijn opgepakt en doorgevoerd. Ook om die reden is vermelding op de zgn. '150 lijst' niet op zijn plaats. Dus onterecht!

Om duidelijkheid te krijgen, hebben we de IGZ nog diezelfde avond per mail om opheldering gevraagd. De volgende dag (dinsdag 5 juli jl.) hebben wij diverse keren de IGZ gebeld. Steeds werd beloofd dat we teruggebeld zouden worden, maar dat gebeurde niet. Die avond hebben we opnieuw een mail naar de IGZ gestuurd. Daarin hebben we onze eerdere boodschap herhaald, het niet terugbellen en reageren ongepast genoemd, en de IGZ van het stempel 'onbetrouwbaar' voorzien.
Dat menen we ook echt!

In de late avond van 5 juli jl. heeft staatssecretaris Van Rijn tenslotte de lijst openbaar gemaakt en inmiddels 'duiken' TV, radio en kranten op 'dit nieuws'. Op die, in alfabetische volgorde, opgestelde lijst staat 'Frankeland, Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep'. Alweer zo'n slordige fout van het IGZ, want ze bedoelen verpleeghuis Frankeland.

Nogmaals én voor alle duidelijkheid: wij zijn van mening dat we volstrekt ten onrechte op deze lijst staan!!
Jezelf verdedigen in een kwestie als deze is echter lastig of - dat is duidelijker - 'verdacht'. Voor die verdediging verwijzen we dan ook graag naar de mail van de directeur Zorg van
DSW/het zorgkantoor voor onze regio aan de IGZ en VWS. Daarin staat heel uitgebreid wat ook als volgt is samen te vatten: de Frankelandgroep behoort tot de beste zorginstellingen van Nederland! Dat was zo én dat is zo!
Overigens... .dat is jullie verdienste!

Laten we er gezamenlijk vooral voor zorgen dat we tot diè betere zorginstellingèn blijven behoren en ons niet teveel af laten leiden.

Tot slot
Uiteraard zullen we ook onze bewoners, andere klanten, hun zaakwaarnemers, belanghebbenden - zoals de gemeentebesturen van Schiedam en Vlaardingen, DSW, zorgkantoor en ROGplus - en de pers over e.e.a. informeren.

Ben de Koning is verbijsterd over vermelding Frankeland op lijst IGZ

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws