dinsdag, 19 april 2016 08:31

Benoemingsprocedure burgemeester Vlaardingen krijgt vervolg

Voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van Vlaardingen stelt de gemeenteraad een vertrouwenscommissie in die kan rekenen op breed draagvlak in de raad. De extra raadsvergadering waarin de vertrouwenscommissie wordt benoemd en de profielschets voor de nieuwe burgemeester wordt aangeboden aan Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, vindt plaats op donderdag 2 juni 2016. Dit is de uitkomst van vervolgoverleg gisteren tussen de commissaris van de Koning en fractievoorzitters uit de Vlaardingse gemeenteraad.

De zogeheten profielschetsvergadering stond aanvankelijk gepland voor 23 maart jl. Deze vergadering werd uitgesteld na een overleg met de commissaris van de Koning, waarin gezamenlijk werd geconstateerd dat er geen raadsbreed vertrouwen was in de beoogde samenstelling van de vertrouwenscommissie. De afgelopen weken zijn de betrokken fractievoorzitters met elkaar aan de slag gegaan om te zorgen voor een vertrouwenscommissie die kan rekenen op breed draagvlak. Dit heeft geleid tot een voorstel voor een vertrouwenscommissie met twaalf leden, gelijkelijk verdeeld over coalitie en oppositie. Een commissie van deze samenstelling heeft brede steun in de raad. Gisteren hebben fractievoorzitters dit in het overleg meegedeeld aan de commissaris van de Koning.

Planning

Na de profielschetsvergadering op 2 juni kan de vacature voor een nieuwe burgemeester voor Vlaardingen officieel worden opengesteld. De planning is dat na de zomer de sollicitatiegesprekken plaatsvinden met de burgemeesterskandidaten. De verwachting is dat de nieuwe kroonbenoemde burgemeester van Vlaardingen begin 2017 in de gemeenteraad wordt geïnstalleerd.

Benoemingsprocedure burgemeester Vlaardingen krijgt vervolg

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws