maandag, 25 april 2016 15:06

Beperkte huurverhoging voor huurders van Waterweg Wonen

Vlaardingen - De huurders van Waterweg Wonen kunnen dit jaar een beperkte huurverhoging van maximaal 1% tegemoet zien.

Dit geldt voor alle huurders, ongeacht het inkomen. Met het oog op de betaalbaarheid van haar woningen heeft Waterweg Wonen ervoor gekozen om in 2016 de huren minder te laten stijgen dan wettelijk is toegestaan. De afspraken rondom de huurverhoging zijn tot stand gekomen in samenspraak met de Huurdersraad Waterweg Wonen en sluiten aan op het Sociaal Huurakkoord dat in 2015 is gesloten tussen de Woonbond en Aedes, de koepelorganisatie van de woningcorporaties.

Rijksbeleid

Het is gebruikelijk dat elk jaar op 1 juli de huren van woningen worden aangepast. Net als voorgaande jaren maakt de minister het in 2016 mogelijk voor woningcorporaties om inkomensafhankelijke huurverhogingen door te voeren. Landelijk is besloten dat de stijging voor de laagste inkomens (minder dan 34.678 euro per jaar) maximaal 2,1% is, voor de middeninkomens (tussen 34.678 euro en 43.360 euro) maximaal 2,6% en voor de inkomens boven de 43.360 euro maximaal 4,6%. Deze percentages zijn inclusief 0,6% inflatie.

Maximaal de huurtoeslaggrens

Waterweg Wonen kiest er dit jaar bewust voor om niet de maximaal toegestane huurverhoging door te voeren, om zo haar huurders te ontzien. Directeur-bestuurder Harrie Bosch: “De betaalbaarheid van sociale huurwoningen voor de mensen die hierop zijn aangewezen, heeft onze aandacht. Wij realiseren ons dat het betalen van de huur voor sommige mensen elke maand lastig is. Daar houden wij rekening mee. Ook willen we aansluiten bij het Sociaal Akkoord Aedes-Woonbond waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van de huurprijzen.”

Om die reden is de huurverhoging in 2016 maximaal 1%. Deze 1% is opgebouwd uit 0,6% inflatie in 2015, plus 0,4%. Bovendien begrenst Waterweg Wonen de huurprijs tot maximaal de huurtoeslaggrens (€ 710,68). Op die manier zorgt zij ervoor dat het aantal sociale huurwoningen met een hogere huurprijs niet groeit.

Over Waterweg Wonen

Woningcorporatie Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen en is daarmee de grootste sociale verhuurder in deze stad. De kern van het werk is het zorgen voor voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit in een prettige woon- en leefomgeving voor mensen met een lager inkomen die niet zelfstandig in hun woningbehoefte kunnen voorzien. Dit doen we uitsluitend in en voor Vlaardingen, de stad waarin wij geworteld zijn. Wij doen dit in partnerschap en in samenwerking met anderen. Meer informatie over Waterweg Wonen vindt u op www.waterwegwonen.nl

Beperkte huurverhoging voor huurders van Waterweg Wonen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws