maandag, 13 juli 2015 22:34

Berichten in media over fietstunnel Schiedam zijn onjuist

Oké het is komkommertijd, dus als er dan in bepaalde media een bericht opduikt dat een gemeente Schiedam een flater van jewelste heeft gemaakt dan wordt daar flink op gereageerd. Alleen, het bericht klopt niet! De gemeente Schiedam schrijft vanavond: "In verschillende media verschenen vandaag berichten over de onderdoorgang onder de Hoekse Lijn bij Spieringshoek. Tot voor kort was deze onderdoorgang een voetpad, maar met de ingebruikname van de Poldervaartfietsroute (een regionale fietsroute) wordt deze aangepast zodat ook fietsverkeer de Hoekse Lijn veilig kan kruisen.

De doorrijhoogte van de onderdoorgang, die in tegenstelling tot wat sommige berichten vermelden al vele jaren bestaat, zal na de aanpassing voldoen aan de richtlijnen die hiervoor gelden. Het is de planning, dat de werkzaamheden tegelijk worden uitgevoerd met de ombouw van de Hoekse Lijn tot metroverbinding in 2017.

Op dit moment wordt onderzocht volgens welke aanpak de onderdoorgang kan worden verbeterd, waarbij ook wordt gekeken naar verkeersveiligheid, verlichting en overzichtelijkheid. In de vorige week door de gemeenteraad aangenomen Zomernota 2016 is geld beschikbaar gesteld voor de aanpassingen." Storm in een glas water dus.

Foto: Google Streetview

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws