vrijdag, 10 juli 2015 12:37

Bert Blase blijft waarnemend burgemeester van Vlaardingen

Bert Blase blijft waarnemend burgemeester van Vlaardingen. Dit is de uitkomst van overleg tussen de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, en Bert Blase. De start van een procedure die moet leiden tot een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester in Vlaardingen wordt uitgesteld tot begin 2016.

Met de benoeming van een waarnemend burgemeester kwam de Commissaris van de Koning in 2014 tegemoet aan een breed gedragen verzoek vanuit de gemeenteraad van Vlaardingen. De fractievoorzitters hadden geconstateerd dat met de decentralisaties in het sociale domein er een forse taakverzwaring voor de gemeenten aankwam. Zij wilden onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, de bestaande samenwerking met de betrokken gemeenten in de regio verder kon worden geïntensiveerd. Daarnaast wilden de fractievoorzitters een positieve wending geven aan de interne politieke verhoudingen.

De Commissaris van de Koning en een afvaardiging van de fractievoorzitters zijn in een goed gesprek tot de conclusie gekomen dat op beide gebieden onder leiding van Bert Blase belangrijke stappen zijn gezet. Verbreding en verdieping van de samenwerking met omliggende gemeenten heeft alle aandacht. In het kader van de interne politieke verhoudingen zijn verbeterprocessen in gang gezet, met merkbare resultaten. Bert Blase krijgt hiervoor veel waardering en lof. In gezamenlijkheid is vastgesteld dat de opdracht van de waarnemend burgemeester nog niet is afgerond.

Om deze reden wordt de vacature van burgemeester van Vlaardingen nog niet opengesteld. De komende maanden worden benut om te borgen wat is bereikt, ingezette ontwikkelingen te verbreden en de positie van de gemeenteraad verder te verstevigen. Begin 2016 zal de procedure worden gestart die moet leiden tot een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester in Vlaardingen. Een nieuwe kroonbenoemde burgemeester zal naar verwachting nog in 2016 aantreden.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws