dinsdag, 20 december 2016 15:08

Bert van Nieuwenhuizen volgt Ruud de Vries op als wethouder in Vlaardingen

Vlaardingen - De Vlaardingse wethouder Ruud de Vries lag eerder onder vuur en overleefde een motie van wantrouwen. Nu vertrekt Ruud. Hij is gevraagd zijn ambassadeurschap bij bureau Digicommissaris uit te breiden.

Hierdoor zal Ruud per 1 januari zijn wethouderschap neerleggen. Zijn plaats in het college van B&W wordt overgenomen door Bert van Nieuwenhuizen. De fractie van D66 zal de gemeenteraad bij de eerstvolgende raadsvergadering vragen hem te benoemen als wethouder. Daarmee zal Bert geen raadslid meer zijn. Ruud de Vries zal af zien van zijn raadszetel. De vrijgekomen zetel in de raad zal worden ingevuld door Koen Kegel die sinds 2011 fractie-assistent is.

D66 Vlaardingen maakt sinds 2011 deel uit van het college van Burgemeester en Wethouders in Vlaardingen. Ruud de Vries is namens D66 wethouder EZ, Onderwijs en Organisatie. Hij heeft, op verzoek van de fractie, zijn wethouderschap gecontinueerd in de huidige collegeperiode om een aantal van de lopende dossiers in zijn portefeuille een stap verder te brengen in de uitvoering dan wel de besluitvorming:

het Actieplan Economie ontwikkeling samenwerking food-onderwijs-overheid in de regio de huisvesting van de Food Innovation Academy, de gemeentelijke organisatie-ontwikkeling en de aanpak van de binnenstad van Vlaardingen

Met Ruud is bij aanvang van de collegeperiode de afspraak gemaakt dat hij tussentijds als wethouder zou kunnen vertrekken als het coalitieakkoord op koers lag, deze dossiers een stap verder zouden zijn én zich voor Ruud een aansprekende uitdaging voordeed.

Op dit moment zijn deze dossiers afgerond, dan wel in een vergevorderde fase van besluitvorming en/of uitvoering. Het coalitie programma ligt op koers en Ruud krijgt nu de kans om dicht bij zijn interesse en kennis een volgende stap te zetten. Bert van Nieuwenhuizen heeft als lid van D66 Vlaardingen, raadslid, plaatsvervangend raadsvoorzitter en voorzitter van de agendacommissie al meer dan 28 jaar politieke ervaring en een omvangrijk netwerk in alle geledingen van de Vlaardingse samenleving. Koen Kegel is vanaf 2011 lid van D66 en sinds de laatste verkiezingen in 2014 actief aan de fractie van D66 Vlaardingen als fractie-secretaris verbonden. Hij zet zich onder andere in voor de realisatie van een ambitieuze duurzaamheidsagenda voor de Gemeente Vlaardingen.

Op de foto: Ruud de Vries

Bert van Nieuwenhuizen volgt Ruud de Vries op als wethouder in Vlaardingen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws