dinsdag, 24 november 2015 10:49

Besluit Hoogheemraadschap afschaffing Kwijtschelding Minima

Op 22 juni 2015 heeft de PvdA Vlaardingen middels de zgn artikel 36 vragen aandacht gevraagd voor het voornemen van het Hoogheemraadschap Midden-Delfland om de kwijtscheldingsregeling voor Minima af te schaffen. "Wij hebben daar fel verzet tegen gevoerd en het college gevraagd om met andere gemeenten samen een vuist te maken tegen dit onzalige plan." aldus Klaas Terpstra Fractievoorzitter Lokale PVDA Vlaardingen. "Meerder Partijen in Vlaardingen hebben de PvdA daarin ondersteund wij waren en zijn daar blij mee. Helaas hebben deze inspanningen nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Afgelopen 19 november heeft het Hoogheemraadschap besloten tot afschaffing van de Kwijtscheldingsregeling. Dit voor de zoveelste keer ten goede van de grootste vervuilers (boeren en tuinders en andere bedrijven ) welke keer op keer ontzien worden en nu dus ook ten koste van de minima. een soort van over de schutting gooien van het probleem naar de omliggende gemeenten. Voor de PvdA Vlaardingen is dat een nauwelijks te verteren manier van politiek bedrijven over de ruggen van de minima en dus ook van de bewoners van Vlaardingen.

Met dat gegeven in ons achterhoofd hebben we aanvullende artikel 36 vragen gesteld aan het college."

 

Besluit Hoogheemraadschap afschaffing Kwijtschelding Minima

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws