maandag, 02 maart 2015 19:00

Bestuur Jenevermuseum: "Directeur stapt op".

Namens het bestuur van het Jenevermuseum heeft oud-burgemeester Reinier Scheeres een persverklaring doen uitgaan:

"Mevrouw Alwine van Winsen, directeur van het Jenevermuseum te Schiedam, is per 1 maart j.l. niet meer in het museum werkzaam.
Haar werkzaamheden begonnen destijds op flexibele basis met de bedoeling om op termijn te worden omgezet in een vast fulltime dienstverband. Sinds medio vorig jaar hebben partijen met elkaar gesproken over de noodzaak van deze omzetting. Het bestuur heeft zich in dat kader laten adviseren door diverse externe deskundigen en op basis daarvan is mevrouw Van Winsen een voorstel gedaan door het bestuur. Uiteindelijk heeft mevrouw Van Winsen er voor gekozen dit voorstel voor een vast dienstverband per 1 maart 2015 niet te aanvaarden. Mevrouw Van Winsen kon zich niet vinden in het marktconforme aanbod van het bestuur omdat zij zich daarmee ondergewaardeerd voelde. Het bestuur betreurt deze keuze van mevrouw Van Winsen en zal op korte termijn in passende opvolging voorzien."

Uit dit bericht valt op te maken dat Aliwne van Winsen zelf haar ontslag zou hebben ingediend terwijl ze op haar Facebook pagina schreef: "De deur is dicht. Ik ben verbijsterd!
Moet ik ├Ęcht op zoek naar een 'nieuwe uitdaging'? Hoe het verder gaat weet ik niet.."

Gerelateerd bericht: http://www.popuptv.nl/pop-up-nieuws/deur-jenevermuseum-dicht-voor-alwine-van-winsen

 

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws