dinsdag, 24 maart 2015 14:00

Bestuur Jenevermuseum en Alwine van Winsen treffen schikking

Oud-burgemeester Reinier Scheeres heeft vandaag namens het Bestuur van het Jenevermuseum een extern communiqué uitgegeven

`Wij informeren u langs deze weg, dat wij de afgelopen dagen constructief overleg hebben gevoerd met Alwine van Winsen en dat dit overleg erin heeft geresulteerd dat wij met haar – met respect voor de wederzijdse belangen – tot een wederzijds bevredigende beëindigingsregeling zijn gekomen.

Wij zijn Alwine zeer dankbaar voor haar bewezen diensten. Haar tomeloze inzet heeft het museum veel goeds gebracht.

Wij wensen Alwine dan ook veel succes toe voor de toekomst.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het Jenevermuseum,

R. Scheeres, voorzitter`

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws