maandag, 22 mei 2017 08:45

Bestuur Omroep Vlaardingen hoopt op oplossen conflict

Vlaardingen - Het bestuur van Omroep Vlaardingen heeft goede hoop de ontstane impasse bij de omroep te kunnen doorbreken. 'Naar mijn mening wordt de zaak veel groter gemaakt dan het misverstand uiteindelijk zal blijken te zijn, na een goed en open gesprek zoals we dat binnen enkele weken trachten te organiseren.' aldus Arie Ouwendijk, bestuurslid en secretaris . PBO van Omroep Vlaardingen.

'Schriftelijk hebben tussen 10 en 15 mensen gereageerd - de meesten met een 'tijdelijk opschorten', enkelen met een 'beëindiging' van de activiteiten. Twee mensen hebben hun sleutel van de studio (tegen terugbetaling van het statiegeld) ingeleverd. In contrast daarmee staat ook een aantal positief gestelde mailberichten van medewerkers die het conflict graag 'anders' willen oplossen, en niet de luisteraars de dupe willen laten worden.'

In een mail naar de medewerkers ('een eerste poging tot het komen tot het oplossen van de problemen') schrijft het bestuur dat er wordt gewerkt om (naar alle waarschijnlijkheid) op woensdagavond 7, of donderdagavond 8 juni a.s. 's avonds vanaf 20:00 uur een algemene medewerkers-bijeenkomst te beleggen.

'Daarnaast heeft het bestuur van de Omroep aan Ben Trooster gevraagd om voor de programma's die momenteel op non-actief staan, een zo goed mogelijk alternatief te zoeken. Maar mooier is natuurlijk wanneer we in de tussenliggende periode naar onze gezamenlijke bijeenkomst, begin juni, in elk geval niet de luisteraars 'de dupe' laten worden van een stille zender. Laat ze horen dat Omroep Vlaardingen springlevend is, en dat alle vrijwilligers/medewerkers vastbesloten zijn (en hun verantwoording nemen) om de kwaliteit van de Omroep hóóg te houden. Zo hoog als men ons in de afgelopen periode heeft leren kennen!'

Bestuur Omroep Vlaardingen hoopt op oplossen conflict

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws