woensdag, 28 september 2016 19:04

Beter één winnaar dan twee verliezers

Schiedam - De gemeenteraad gunde gisteravond de zendmachtiging Publieke Lokale Omroep aan de Stadsomroep. PopUpTv feliciteert de Stadsomroep hiermee. Natuurlijk stonden wij ook klaar om de rechten over te nemen en de kabel op te gaan.

Het unanieme besluit van het College om PopUpTv voor te dragen voor de zendmachtiging heeft ons gestreeld. Gestreeld omdat wij dit zien als een oprechte beloning voor drie jaar hard werken. En een bevestiging dat wij de gestelde criteria op juiste wijze hebben vertaald naar een meerjaren visie. Het ging gisteravond nauwelijks meer over de ingediende plannen, visies of over de kwaliteit van de uitzendingen van de omroepen. Wel of niet willen samenwerken is het zwaartepunt geworden bij de toetsing en de uiteindelijke keuze. Dat is jammer want PopUpTv scoort op alle drie beter dan de Stadsomroep. De gemeenteraad heeft een besluit genomen en dat past in de democratische omgeving waarin wij leven.

Samenwerken is goed als één plus één drie gaat worden. Maar een gedwongen samenwerking in de voorgestelde opzet (de stadsomroep zou de visie van PopUpTv moeten volgen) zou ons inziens echt niet gewerkt hebben. In de voorgestelde nieuwe entiteit zou die visie beter geborgd hebben moeten worden. Anders zou volgens ons binnen de kortste keren het tot een kletterende ruzie hebben geleid. En daar is niemand mee gediend.
De cultuurverschillen tussen de twee omroepen zijn groot. PopUpTv en de Stadsomroep hebben de afgelopen drie jaar, ondanks herhaalde pogingen en talloze gesprekken op verschillende niveaus, nooit tot samenwerking kunnen komen. Dan kan je samenwerking niet ineens, onder druk van de gemeenteraad, in een week wél helemaal goed regelen. Zeker als niet voor 100% het gevoel overheerst dat deze samenwerking een langdurige toekomst heeft. Het past niet in onze handelswijze te denken in termen van ‘helaas niet gelukt, maar dat wisten wij van tevoren’. De situatie die dan ontstaat is er niet een waar wij op voorhand verantwoordelijkheid voor durven nemen. Daarin verschillen wij ook van de andere kandidaat.

Wij zijn tevreden over het standpunt van de raad om goed toe te zien op de kwaliteit en innovatie van de nieuwe zendgemachtigde. Wij hopen oprecht dat dat de kwaliteit van de Stadsomroep zal gaan verbeteren. Voor ons was het fijn om van raadsleden te horen dat wij de Tv uitzendingen zowel op inhoud als techniek beter organiseren dan Look Tv. Ook het ontbreken van adequate verslaggeving door Look Tv van de Brandersfeesten, toch het grootste evenement van de stad, is door raadsleden genoemd. Om daar geen aandacht aan te schenken staat iedere partij vrij. Wij zijn echter van mening dat de keuze vooral zou moeten worden ingegeven door de bewoners van Schiedam waar de zendgemachtigde een verplichting naar heeft. Tenslotte kiezen zij via hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad wie de zendmachtiging krijgt.

Wij hebben op eigen initiatief en met eigen middelen ons de afgelopen drie jaar tomeloos ingezet voor de stad. Mede op verzoek van leden uit het college hebben wij ons kandidaat gesteld voor de zendmachtiging. Nu is in de discussie meegenomen dat de stadsomroep de infrastructuur en de apparatuur al heeft en wij niet. Dit was geen element waarop de toetsingscriteria zijn gebaseerd. Dan heeft een nieuwkomer dus nooit de kans om een zendmachtiging te verkrijgen.

Hoe nu verder?

Het Commissariaat voor de Media moet een beslissing nemen op grond van de twee aanvragen die begin mei zijn ingediend. De aanvraag van PopUpTv voldoet qua representativiteit van het PBO, toekomstvisie en visie op innovatie beter aan de gestelde eisen. PopUpTv zet bovendien in op de door het ministerie, OLON en VNG gewenste vorming van streekomroep 41. Het CvdM kan, dat is het verleden vaker gebeurd, met haar beslissing afwijken van het advies van de gemeenteraad.

Beter één winnaar dan twee verliezers

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws