donderdag, 16 oktober 2014 12:12

Bewoners, gemeente en Irado onderhouden samen Plantage

Op zaterdagochtend 18 oktober 2014 ondertekenen vertegenwoordigers van de bewonersvereniging, gemeente Schiedam en Irado opnieuw een samenwerkingsovereenkomst voor het onderhoud van het eeuwenoude stadspark de Plantage.

Wethouder Alexander van Steenderen ondertekent het convenant maar wat graag: "Het park wordt al langere tijd door de drie partijen samen onderhouden. Dankzij die gezamenlijke inzet is het mogelijk om dit stadspark op een uitgesproken hoog niveau te onderhouden. En dat is te zien! De Plantage ziet er altijd schitterend uit en is te midden van het dichtbebouwde gebied een echte parel van Schiedam. Ik ben blij dat we opnieuw voor een langere periode op elkaars inspanningen kunnen rekenen."

Al 15 jaar samenwerking

15 jaar geleden ontstond het initiatief om vaste afspraken te maken over een hoogwaardig onderhoudsniveau van de Plantage. De gemeente zorgt voor degelijk onderhoud, Irado voert uit en de bewonersvereniging doet wat extra's, zoals het onderhoud van de rozentuin, het schilderen van de banken en de bloemrijke bermen langs de paden.

Vorig jaar is de Plantage opnieuw ingericht. Deze herinrichting vond ook plaats in nauwe samenwerking tussen de gemeente, bewoners en Irado. De vernieuwing van het park is een mooie aanleiding voor het opnieuw vaststellen van samenwerkingsafspraken. Deze afspraken zijn verwoord in het convenant dat de drie partijen zaterdag ondertekenen.
De overeenkomst wordt voor vijf jaar aangegaan en ondertekend door wethouder Alexander Van Steenderen (o.a. beheer openbare ruimte), voorzitter van de bewonersvereniging Huib Sneep en Irado-directeur André Hertog.

Samenwerking in onderhoud

Eens per maand op zaterdagochtend zorgt de werkgroep parkonderhoud van de bewonersvereniging voor extra onderhoud. Wethouder Van Steenderen vindt deze inspanning en samenwerking tussen bedrijf, overheid en bewoners een ijzersterk voorbeeld voor anderen: "Ook elders in de stad zouden we zulke samenwerkingsvormen graag zien. De gemeente helpt bewoners die zoiets willen graag op weg. Samenwerking kan al op heel kleine schaal, bijvoorbeeld in het bijhouden van parkbanken of het knotten van wilgen. Samen met elkaar kunnen we het onderhoudsniveau van de stad steeds een beetje verder verhogen."

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws