woensdag, 16 september 2015 08:16

Bewoners Babberspolder, gemeente Vlaardingen en Irado werken samen

De bewoners van Babberspolder-Oost, gemeente Vlaardingen en Irado gaan samen de verantwoordelijkheid dragen voor het dagelijks onderhoud van de wijk. Hiervoor wordt een fictief bedrijf opgericht waarin een bewonersvertegenwoordiging deelneemt. Dit ‘bedrijf’ wordt de opdrachtgever voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud. Hiermee zijn ze dus medeverantwoordelijk voor het groenonderhoud, zwerfvuil en de afwikkeling van Buitenlijnmeldingen. De samenwerking is een pilot die 1 jaar duurt, met de intentie dit daarna door te zetten.

Buurtbewoners kunnen vervolgens in samenwerking met medewerkers van Irado en de gemeente aan de slag met het onderhoud van hun directe woonomgeving. Het doel is dat de wijk steeds mooier wordt en de actieve betrokkenheid van bewoners bij het onderhoud van de wijk toeneemt.

WIG

De samenwerking met vertegenwoordigers van de bewonersgroep Babberspolder, Irado en de gemeente is tot stand gekomen onder de werknaam WIG (Wijkbewoners, Irado, Gemeente). Woningcorporatie Waterweg Wonen stelt ook een stuk openbare ruimte beschikbaar. Deze ruimte wordt ook uitbesteed aan de werkgroep. Deze verregaande samenwerking is het eerste grote initiatief dat uitvoering geeft aan de plannen uit het coalitieakkoord. Daarin staat:

‘Wij willen het al ingezette beleid voortzetten om bewoners in wijken, buurten en (vrijwilligers)organisaties meer invloed te geven op wat er in hun wijk gebeurt. Zij worden door de gemeente gestimuleerd om zelf een bijdrage te leveren. Daarbij kunnen bevoegdheden, verantwoordelijkheden en budgetten worden overgedragen. Dat zal zorgvuldig gebeuren.’

Convenant

De afspraken met de werkgroep WIG zijn vastgelegd in een convenant. Dit convenant wordt op 26 september, tijdens de burendag op het Speeleiland aan de Johan de Wittstraat 1, ondertekend. Namens de bewonersgroep tekenen de heer Hans Riemens en mevrouw Hanneke Brinkman. Wethouder Ruud van Harten tekent namens gemeente Vlaardingen en namens Irado directeur André Hertog.

Bewoners Babberspolder, gemeente Vlaardingen en Irado werken samen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws