donderdag, 18 juni 2015 12:59

Bewoners hebben inspraak bij inrichting Kastelenbuurt

De gemeente Schiedam gaat de Kastelenbuurt opnieuw inrichten. Het ontwerp hiervoor is gemaakt in samenwerking met bewoners. Wensen en suggesties zijn zo veel als mogelijk verenigd in het plan dat op 28 mei werd gepresenteerd aan de wijk. Na technische uitwerking dat nu plaatsvindt, volgt aanbesteding. De start uitvoering staat gepland voor 2016.

De herinrichting van de Kastelenbuurt is nodig vanwege hevige verzakking en veroudering van de materialen in de openbare ruimte. Op 15 januari gaf wethouder Van Steenderen (o.a. beheer openbare ruimte) het startsein om samen met bewoners aan de slag te gaan en te komen tot een inrichtingsplan dat aansluit bij hun wensen.

"De bewoner centraal"
In drie werkgroepen rond de thema's verkeer en parkeren, groen en spelen en openbare ruimte, maakten bewoners en ambtenaren in twee werksessies het inrichtingsplan. Zij dachten na over onder meer het aantal parkeervakken, de keuze en de locatie van de bomen, de straatverlichting, speelvoorzieningen, de locatie van de afvalcontainers en de verkeersveiligheid.

De werkgroepen waren sterk bereid keuzes te maken die bijdragen aan het algemeen belang van de wijk. Op 28 mei presenteerden twee bewoonsters een afgewogen inrichtingsplan aan de uitgenodigde buren. Het plan werd door de aanwezigen positief ontvangen. Tot 15 juni konden nog aanvullingen en suggesties worden gedaan. Dat leidde niet tot aanmerkelijke wijzigingen. Wethouder van Steenderen: "Dit is wat we bedoelen met de bewoner centraal stellen. De gemeente heeft samen met de buurtbewoners opgetrokken om te komen tot een ontwerp dat werkelijk passend is bij de wijk en de mensen die daar wonen. Ik kijk uit naar een voorspoedig verder verloop van het project".

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws