dinsdag, 24 februari 2015 17:01

Bewoners Schiedam Oost denken mee over tijden betaald parkeren

Bewoners van de wijk Oost kunnen deelnemen aan een wijkraadpleging over de tijden dat betaald parkeren van toepassing is. Aanleiding hiervoor is dat in de wijk Oost onder de bewoners al jaren sprake is van verschil van inzicht over de tijd waarop het betaald parkeren in de avond zou moeten eindigen. Het college zal de keuze van de wijk –mits aan de voorwaarden wordt voldaan- in haar besluitvorming volgen.

De gemeente Schiedam laat de bewoners nu zelf kiezen door twee voorstellen voor te leggen over de tijden. Bewoners van 17 jaar en ouder en bedrijven in Oost ontvangen een brief met een unieke stemcode. Hiermee kunnen ze op de speciale website www.schiedam.onzewijk.nl aangeven welk voorstel hun voorkeur heeft.

In het eerste voorstel blijft het huidige parkeerbeleid in de hele wijk hetzelfde. Het tweede voorstel is nieuw en splitst de wijk op in twee delen met verschillende tijden.

Door de wijk zelf een keuze te laten maken staat de dagelijkse realiteit van de bewoners centraal in de besluitvorming. Het college vindt het belangrijk om bij dit soort besluiten de mening van bewoners te raadplegen en mee te nemen in de besluitvorming.

Voor meer informatie over de website zelf, de gehanteerde systematiek, de inhoud van de voorstellen en de voorwaarden voor besluitvorming door het college verwijzen wij u naar www.schiedam.onzewijk.nl.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws