zaterdag, 20 december 2014 22:48

BGS Hout verder als private onderneming

Op vrijdag 19 december vond bij BGS Houtindustrie aan de Fokkerstraat 510 te Schiedam de ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst met In Basix. De ondertekening gebeurde in aanwezigheid van wethouder Mario Stam (portefeuillehouder Sociale Werkvoorziening in Schiedam) en alle medewerkers van BGS Houtindustrie. De overeenkomst, waarbij de activiteiten van de productieafdeling zullen overgaan in een private onderneming, is het startpunt voor een unieke samenwerking tussen lokale overheid en bedrijfsleven.

Waarborg van werkgelegenheid

Binnen Basix Productions zullen de – via BGS gedetacheerde – medewerkers de huidige activiteiten op dezelfde locatie voortzetten. Behalve dat hiermee de continuïteit van de bestaande werkgelegenheid is gewaarborgd, neemt Basix Productions initiatieven om het aantal arbeidsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de komende jaren verder uit te breiden.

Duurzame opleidingsplekken
BGS en In Basix zullen ook samenwerken in het creëren van duurzame opleidingsplaatsen en het – met intensieve persoonlijke begeleiding – vergroten van de kansen op doorstroming, respectievelijk op uitstroom naar andere bedrijven in de regio. Voor de ontwikkeling en de organisatie van de opleidings- en trainingstrajecten gaan zij op zoek naar nauwe samenwerking met regionale onderwijsinstellingen.

Behoud van sociaal karakter
De relatie tussen BGS Houtindustrie en In Basix, gespecialiseerd in de ontwikkeling en het realiseren van winkelinrichtingen, bestaat al langer. In Basix heeft goede ervaringen met de geleverde kwaliteit en de motivatie van de medewerkers. Het combineren van sociaal en commercieel ondernemerschap ziet men als een uitdaging, waarbij het behoud van de bestaande identiteit als voorwaarde wordt beschouwd.

Gezamenlijke ambities
BGS en In Basix vinden elkaar in de geformuleerde doelstellingen en kernwaarden. Met de samenwerkingsovereenkomst is de basis gelegd voor een uniek project. Het project sluit uitstekend aan bij de benadering om vooral vanuit een brede regionale samenwerking met elkaar te werken aan duurzame ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws